Idéerna i projektet #MittSibbo24 evalueras nu – tack till alla som lämnade in idéer!

Sammanlagt 76 mångsidiga idéer lämnades in vid insamling av idéer för projektet för deltagande budgetering #MittSibbo24. Idéerna upplivar både Nickby och Söderkulla. Flera olika idéer med olika teman lämnades in om användning av de tomma tomterna. Idéerna innehöll idrott, rekreation, skapande av gemenskapskänsla och kulturverksamhet.

Kommunen bad Sibbobor att lämna in idéer om tillfällig användning av den före detta busstationens tomt som nuförtiden står tom i Nickby (Stora Byvägen 30) samt tomten för den gamla skolbyggnaden vid Lärdomsvägen som rivs snart i Söderkulla (Lärdomsvägen 6).

Utvärderingsgruppen, som består av kommunens sakkunniga, granskar idéerna för tillfället. Utvärderingsgruppen säkerställer att idéerna går att genomföra. Vid behov kan utvärderingsgruppen kombinera liknande idéer och göra små justeringar eller ändringar i idéerna inför omröstningen. Till exempel kan idéer med mycket låga kostnader utvecklas till större helheter som bättre tjänar invånarna. Alternativt kan de idéer som är svåra att genomföra omarbetas till en genomförbar form. Vid behov kan utvärderingsgruppen anlita även andra aktörer i kommunen för utvärdering av en viss idé.

De idéer som inte uppfyller utvärderingskriterierna fälls bort i detta skede. Utvärderingsgruppen motiverar eventuella förkastningar, och motiveringarna publiceras senare på kommunens webbplats.

För idéerna som går vidare till omröstningsskedet fastställs en preliminär kostnadskalkyl och möjlig tidtabell. Avsikten är att alla genomförbara idéer som uppfyller utvärderingskriterierna går vidare till omröstning. Ni får rösta på idéerna i maj – håll ögonen öppna!

Du kan bekanta dig med det pågående projektet på webbplatsen Sibbo bygger och utvecklar genom denna länk.

Senast uppdaterad 03.04.2024