MunSipoo24 -hankkeessa arvioidaan nyt ideoita – kiitos ideointiin osallistuneille!

Osallistuvan budjetoinnin MunSipoo24 -hankkeen ideointivaiheessa kertyi 76 monipuolista sekä Nikkilän että Söderkullan kohteita elävöittävää ideaa. Tyhjien tonttien käytöstä jätettiin monipuolisesti ideoita erilaisten teemojen ympäriltä. Ideat sisältävät niin liikuntaa, virkistystä, yhteisöllisyyttä kuin kulttuuritoimintaa.

Sipoolaisilta pyydettiin ideoita tilapäisille käyttöratkaisuille Nikkilän entisen linja-autoaseman jo nykyisin tyhjälle tontille (Iso Kylätie 30) sekä Söderkullassa pian purettavan Opintien koulurakennuksen (Opintie 6) tontille.

Kunnan asiantuntijoista koostuva arviointiryhmä käy parhaillaan ideoita läpi. Arviointiryhmä varmistaa, että ideat on mahdollista toteuttaa. Ryhmä voi tarvittaessa yhdistää samankaltaisia ideoita ja tehdä ideoihin pieniä tarkennuksia tai muokkauksia äänestystä varten. Esimerkiksi kustannuksiltaan hyvin pieniä ideoita voidaan kehittää asukkaita paremmin palveleviksi laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Vaihtoehtoisesti hankalasti toteutettavia ideoita voidaan karsia toteutuskelpoiseen muotoon. Tarvittaessa arviointiryhmä voi osallistaa myös muita kunnan toimijoita mukaan jonkin tietyn idean arviointiin.

Jos hankkeeseen on jätetty arviointikriteerien vastaisia ideoita, ne karsitaan tässä vaiheessa. Arviointiryhmä perustelee mahdolliset hylkäykset, ja perustelut julkaistaan myöhemmin kunnan verkkosivuilla.

Äänestysvaiheeseen eteneville ideoille määritellään alustava kustannusarvio ja mahdollinen toteutusaikataulu. Tarkoitus on, että äänestykseen etenevät kaikki arviointikriteerit täyttävät toteutuskelpoiset ideat. Pääsette äänestämään ideoista toukokuun aikana – pysykää kuulolla!

Voit tutustua käynnissä olevaan hankkeeseen tarkemmin Sipoo rakentaa ja kehittää -verkkosivulta tästä linkistä.

Viimeksi muokattu 03.04.2024