HR-praktikant Marikka Silvonen beskriver Sibbo som fräsch och upplever att praktikperioden bestyrkt hennes egna yrkesval

Text och bild:
Kristian Meurman

Helhets täckande processer

Som i de flesta sektorer i Sibbo kommun, stärvar man också på HR-avdelningen att ge högskolepraktikanten en så helhets täckande möjlighet som möjligt att delta i processerna. För HR-praktikant Marikka Silvonens del har detta betytt band annat att delta i rekryteringsprocessen börjandes med att skriva arbetsplatsannonsen hela vägen till slutliga rekryteringen.

-Det har varit verkligt fint att få vara med i arbetsintervjuerna och också i att förbereda anställningsbeslut, samtidigt har man lärt sig verkligt mycket om kommunens olika funktioner.

Kommunsektorn är verkligt en mångsidig arbetsgivare

Till HR-avdelningens ansvarsområden hör att söka fram och anställa den arbetskraft som kommunen behöver och denna rekryteringsprocess börjar med att publicera arbetsplatsannonser.

-I den kommunala rekryteringsportalen finns alldeles oerhört mycket olika arbetsuppgifter och då man ser där, märker man att kommunsektorn är nog verkligt bred, konstaterar Silvonen.

Det är ett brett urval sakkunniga som arbetar för kommunen, allt från lärare till hälsovårdare och grönområdens underhållare till IT-specialister.

-Särskilt intressant har det varit att delta i rekryteringsporcesserna där det anställts exempelvis övre nivåns ledare eller till exempel läkare. Lyckligtvis kommer dock sakfrågorna från förmannahållet, men jag har nog också lärt mig att lita på min egen intuition, exempelvis så att man kan tolka vad någon specifik mening som arbetssökaren säger egentligen betyder, beskriver Silvonen.

Det egna handavtrycket också i kommande personalstrategin

Silvonen har som praktikant fått uttrycka sig på många olika sätt och hon har fått delta i alla HR-funktioner. Genom detta har hon tillsammans med tjänstemännen på HR-avdelningen fått inverka också på Sibbo kommuns kommande personalstrategi.

-Vi arbetade fram tre olika strategialternativ i mindre grupp, det var verkligt intressant, berättar Silvonen.

Jag är i rätt bransch!

Silvonen beskriver, att praktikperioden i Sibbo har bestyrkt att hon verkligen har valt rätt inriktning i sina studier.

-Under praktiken har jag haft möjlighet att utnyttja mycket av det som jag lärt mig i skolan och detta har å sin sida stärkt min tillit till att jag verkligen valt rätt bransch, konstaterar Sibbo kommuns HR-praktikant som i Humanistiska Yrkeshögskolan studerar arbetsmiljöutveckling vid sidan om samhällspedagogiken.

Nytta både till kommunen och till praktikanten själv

I Sibbo kommuns praktikantrekryteringar uppskattar Marikka Silvonen bland annat det, at kommunen inte automatiskt väljer till praktikant exempelvis studeranden som baserat på sin studieframgång är bäst eller den sökanden, som har kommit längst i sina studier.

-När Sibbo kommun rekryterar, väljs en sådan sökande, som får så mycket som möjligt ut av sin praktik. Denna min praktik är också en del av mina studier, därför såg man å kommunens sida, att jag har stor nytta av denna tid, vilket jag uppskattar stort, annars kunde ju valet bara ha fallit på en redan färdigt utexaminerad, eller någon som kommit längre i sina studier och enbart tänka att kommunen skall få så mycket nytta av praktikanten som möjligt, men här i Sibbo ser man annorlunda på saker – också praktikanten skall nyttjas av sin praktik så mycket som möjligt.

Sibbo kommun är fräsch, mångsidig och varm

När man frågar Silvonen hurdan plats Sibbo kommun är som arbetsplats, är hennes första ordval: fräsch.

-Jag kan egentligen inte öppna upp det desto mera, men all information är ytterst tillgänglig till exempel på intra nätet och i förvaltningsstadgan och utseendet på intranätssystemet är på något sätt jätteangenäm. Och det är fantastiskt, hur här finns exempelvis oerhört professionella personer, som varit med i arbetslivet i till exempel 30 år, men tar ändå oerhört fint med en sådan här yngre aktör. Det här är ju en ganska liten ort, men ytterst varm och i beaktande tagande, målar Marikka Silvonen.

-Jag har tidigare jobbat för en annan kommun, och jämfört ed Sibbo känns den på något sätt gammalmodig, berättar Silvonen.

-I Sibbo utvecklas kommunen konstant, vilket syns både i arbetsplatsernas och verksamhetens evaluering, som helhet porträtteras Sibbo som mycket villig till utveckling, beskriver Marikka Silvonen.

Sommaren har gått i arbetets tecken, men snart blir det semester.

Sibbo kommuns HR-praktikant Marikka Silvonen har inte just haft möjlighet att njuta av de varma sommardagarna i fritidens tecken under veckorna, men då praktikperioden når sitt slut, väntar en tre veckor lång semesterperiod, innan studierna kör i gång igen.

-Nog känns det att semestern behövs, ett förlängt veckoslut hann jag hålla ledigt under sommaren, då vi firade både min födelsedag och en släktings, vars födelsedagsfirande hade på grund av coronaviruset hamnat flyttas redan fem gånger, skrattar Silvonen.

Det bästa är att också praktikanten får sin röst hörd och enda tråkiga har varit coronarestriktionerna

-Även om min uppgift har varit en praktikantposition, har jag upplevt att min åsikt har varit efterlängtad och det jag sagt i olika situationer också har uppskattats, det har känts belönande. Det enda som jag saknat i någon mån är känslan av samhörighet och att få träffa människor ansikte mot ansikte, men det här har ju varit en realitet över allt på grund av coronan, konstatera Silvonen.

Annars får möjligheten till distansarbete nog också lovord. Eftersom Silvonen själv bor i Helsingfors och inte äger en bil, har distansmöjligheten varit ett uppskattat tillägg.

-Men, sen å sin sida, har jag trots allt haft möjlighet att låna bil i sommar, och därför har jag nog tyckt om att dyka upp på plats också emellanåt, berättar Silvonen.

Studerande: ge inte upp med era ansökningar och våga vidga era vyer

Som någon slags rekryteringssakkunnig redan nu, vet Silvonen att många av de mest önskade praktikantpositioner kan få hisnande mängder av ansökningar. Även om man inte skulle lyckas få en praktikantplats alldeles nära, skall man inte ge upp, även om det krävs ett flerta ansökningar, nog erbjuds möjligheten sedan i slutändan ändå någonstans ifrån.

-Som ansökare själv, har jag konstaterat att exempelvis för någon vakans i Helsingfors har det berättats om att det erhållits över 120 ansökningar mot bara en ledig plats. Men inget tvång finns ju att måsta få sin praktikplats just till exempel i Helsingfors, själv blev jag tipsad om denna möjlighet i Sibbo av en kompis. Och jag har lärt mig att det lönar sig att se lite längre framåt på kartan och också våga skicka in ansökningar till sådana uppgifter, som man kanske först tänker att ”den där platsen kommer jag då aldrig att få” – vem vet, kanske det slutligen blir en trevlig överraskning, tipsar Silvonen.

Studierna fortgår, men Sibbo glöms inte bort

Då det frågas efter arbetsmöjligheter och det, huruvida Silvonen kunde tänka sig att i framtiden bli anställd i kommunsektorn, kommer svaret som ur ett kanonrör:

-Absolut! Jag skulle bra kunna tänka mig arbeta i Sibbo eller någon annan kommun. Jag har bra lärt mig det, att man inte alls måste arbeta och bo i samma kommun. Men när jag vänder på saken, kunde jag mycket väl tänka mig också att bo i Sibbo, konkluderar Sibbo kommuns HR-praktikant för sommaren 2021, Marikka Silvonen.

Senast uppdaterad 09.08.2021