Hobbyverksamhet i grupp för vuxna får igen ordnas i Sibbo kommuns utomhuslokaler från och med den 24 maj

Hobbyverksamhet i grupp för vuxna över 20 år får ordnas i utomhuslokaler som drivs av kommunen från och med den 24 maj i grupper med maximalt 10 deltagare och med beaktande av säkerhetsanvisningarna. Personer som deltar i hobbyverksamhet i grupp måste använda munskydd förutom under själva idrottsprestationen. Vid hobbyverksamheten ska man sträva efter att undvika nära kontakter, men spelliknande träning är tillåten. Deltagarnas namn ska skrivas upp. Närmare säkerhetsanvisningar finns på kommunens webbplats bland Rekommendationer och begränsningar under coronapandemin under punkten ”Hobbyer”.

Från och med måndagen den 24 maj höjs även den maximala gruppstorleken för hobbyverksamhet inomhus för barn. Antalet deltagare i hobbyverksamhet som ordnas för barn under 12 år inomhus får uppgå till högst 20 personer från och med den 24 maj. Den tidigare gränsen var 10 deltagare.

Tävlingsverksamhet som relaterar till hobbyverksamhet för barn och unga (2001 födda och yngre) tillåts dessutom genast utomhus med vissa begränsningar. I verksamheten ska hälsosäkerhetsanvisningarna för hobbyverksamhet följas. Tävlingspubliken omfattas av regionförvaltningsverkets beslut om deltagarantal i offentliga tillställningar.

Kommunen rekommenderar dessutom att antalet deltagare i privata tillställningar tillsvidare begränsas till sex personer. Den tidigare rekommendationen var att privata tillställningar inte alls ska ordnas. Den nya rekommendationen träder i kraft genast.

Du hittar alla rekommendationer och begränsningar som i nuläget gäller i Sibbo på kommunens webbplats.

Senast uppdaterad 17.05.2021