Hobari tar med hobbyer till Sibboskolorna

Sibbo kommun deltar i pilotfasen av den Finska modellen för hobbyverksamhet som lanserades av utbildningsministeriet. Stöd gavs till projekter som utvecklar en modell för att utföra hobbyaktiviteter i samband med skoldagar. Sibbo tilldelades ett bidrag på 100 000 €, som kommer att användas för pilotverksamhet utvecklad av kultur- och fritidstjänster. Hobari äger rum i alla grundskolor i Sibbo under vårterminen 2021. Bidraget var det tredje största i huvudstadsregionen efter Helsingfors (1,0 miljoner euro) och Vanda (312 000 euro).

Hobari-verksamheten är öppen och gratis för alla barn i grundskolan och hobbyer erbjuds inom olika områden från idrott till konst och från matlagning till kodning. De första hobbyerna börjar 1.2. och om coronasituationen tillåter kommer nya hobbyer att lanseras varje vecka under vårterminen.

Mera om Hobari

Hobbyerna hålls huvudsakligen i skolorna på eftermiddagen kl. 14-17. De flesta hobbyer äger rum varje vecka under vårterminen, men kortare och mer intensiva provperioder organiseras också. Det är mer än 20 samarbetspartners med, men nya samarbetspartners sökes. Aktiviteter kan föreslås till koordinatorn kimmo.sillanmikko@sipoo.fi 040 359 3976 och maria.sundman@sipoo.fi 040 191 4527.

Mera information:

Finlandsmodellen på utbildningsministeriets websidan

Senast uppdaterad 05.07.2022