Hemtester delas ut till skoleleverna i Sibbo denna vecka

Läroanstalterna delar ut testpaketen till studerandena och personalen i princip under denna vecka. Förpackningsstorleken är inledningsvis fem tester per elev eller anställd.

THL har utarbetat en rekommendation om användningen av hemtester i enlighet med Social- och hälsovårdsministeriets brev och riktlinjerna från ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder. Det rekommenderas att elever, studerande eller anställda ska göra ett hemtest om de har symtom som tyder på coronavirus. Testningen sker frivilligt.

Eleven utför testet själv hemma eller under övervakning av en vårdnadshavare enligt testförpackningens anvisningar. Testning rekommenderas inte om personen har haft en coronavirusinfektion som har bekräftats antingen genom ett officiellt test eller hemtest under de senaste tre månaderna. Om testet är negativt men symtomen kvarstår kan testet upprepas 1–2 gånger varannan dag.

Skolan eller läroanstalten ger inte handledning i att göra testet och samlar inte in uppgifter om testsvaren. Allmänna anvisningar om hur man gör hemtestet finns på THL:s webbplats Hemtest för coronaviruset. Webbplatsen har även en video med svensk text.

Om hemtestets resultat är positivt rekommenderar vi att ni besöker webbplatsen sibbo.fi och läser anvisningarna för personer som insjuknat i coronavirussjukdomen.

Vänligen kom ihåg att sjukdomen påverkar även barnens eventuella coronavaccineringar. Antalet rekommenderade vaccindoser ändras om barnet redan har haft coronasjukdomen. Kom ihåg att avboka vaccinationstiden om ditt barn inte längre behöver sin vaccindos på grund av genomgången sjukdom. En andra vaccindos rekommenderas inte för barn under 18 år om det har gått mer än 6 veckor mellan den första dosen av vaccinet och ett positivt resultat av hemtestet för corona. Om det har gått mindre än 6 veckor mellan barnets första vaccindos och ett positivt resultat av hemtestet för corona rekommenderas en andra dos 4–6 månader efter insjuknandet.

Länkar:

THL: Anvisningar om hemtestning för coronaviruset
THL: Anvisningar för hemtestning för skolelever, studerande samt för skolornas och läroanstalternas personal
Sibbo.fi: Anvisningar för dig som insjuknat i coronavirussjukdomen
THL: Påverkar en tidigare coronavirussjukdom vaccineringen?

 

Senast uppdaterad 14.02.2022