Gymnasierna och årskurserna 7–9 övergår till distansundervisning den 8 mars – Hobbyverksamhet för personer över 12 år avbryts

I Sibbo kommun tillämpas redan största delen av de strängaste åtgärderna: sammankomster på över 6 personer har begränsats, hobbyverksamheten för vuxna har ställts in och en omfattande rekommendation om distansarbete och användning av munskydd gäller i kommunen.

Det nya är att gymnasierna och årskurserna 7–9 inom den grundläggande utbildningen övergår till distansundervisning åtminstone för tiden 8–28.3.2021. Distansundervisningen genomförs så att elevernas skoldag framskrider enligt läsordningen också under distansperioden. På detta sätt förblir elevernas dygnsrytm den samma som under närundervisningen. Undervisningen för elever som får särskilt stöd och elever inom den förberedande undervisningen genomförs som närundervisning. Närmare information om distansundervisningen har skickats via Wilma. Även anmälan till lunchutdelningen pågår och information om den har skickats via Wilma. Årskurserna 0–6 och småbarnspedagogiken fortsätter med närundervisning.

Hobbyverksamhet för personer över 12 år avbryts

Hobbyverksamhet för personer över 12 år (födda 2007 och senare) avbryts i inomhus- och utomhusutrymmen som drivs av kommunen från och med 8 mars. Turer som reserverats för gruppmotion för personer över 12 år ställs in i kommunens inomhus- och utomhusutrymmen under tiden 8–28 mars. Det är tillåtet att på egen hand använda utomhusplaner och andra motionsanläggningar utomhus förutsatt att säkerhetsavstånden iakttas. I avgränsade områden utomhus såsom idrottsplaner får samtidigt vistas högst 50 personer.

– Kommunen kan inte förse till exempel alla idrottsplatser med övervakare som ser till att det inte finns för många personer på plats. Undvik alltså idrottsplatser med många deltagare eller där du inte kan iaktta ett säkerhetsavstånd på två meter, säger bildningsdirektör Jukka Pietinen.

Hobbyverksamhet för 12-åringar (födda 2008) och yngre kan ordnas i kommunens lokaler i begränsad utsträckning (högst 10 personer inomhus och högst 50 personer utomhus) genom att beakta speciella säkerhetsanvisningar och undvika nära kontakter. Regionförvaltningsverket i Södra Finland ålägger aktörerna att säkerställa att personer i utrymmen som är avsedda för kunder och deltagare i verksamheten inte kommer i nära kontakt med varandra. Det här betyder att man faktiskt måste kunna undvika närkontakter i hobbyverksamhet för barn som ordnas i Sibbo kommuns lokaler. Aktörerna måste också göra upp en skriftlig plan för hur de ska förhindra nära kontakter i enlighet med regionförvaltningsverkets bestämmelse. Noggrannare säkerhetsanvisningar om hobbyverksamhet för barn fås på kommunens webbplats via denna länk (under punkten ”Hobbyer”).

Ungdomslokalerna stängs

Kommunens ungdomslokaler Unkan och Pleissi stängs för tiden 8–28.3.2021. Ungdomsväsendet riktar sina tjänster direkt till ungdomarna under den tid då ungdomslokalerna är stängda. Ungdomsarbetarna är också anträffbara såväl per telefon som via sociala medier.

Sysselsättningsenhet Vägskälet inskränker sin rehabiliterande arbetsverksamhet under tiden 8–28.3.2021.

Bibliotekens lokaler stängs inte helt och hållet men kunderna kan endast uträtta sina ärenden där och avhämta reserverat material. Vid uträttandet av ärenden i biblioteket ska ett säkerhetsavstånd på minst två meter iakttas.

Även kommunens kundtjänster SibboInfo Nickby och SibboInfo Söderkulla förblir öppna. På detta sätt bibehålls rätten till nödvändig service och möjligheten att uträtta ärenden. Kunderna ska iaktta ett säkerhetsavstånd på minst två meter, och vi rekommenderar också att man använder munskydd. Vi rekommenderar dock att du uträttar dina ärenden elektroniskt och undviker att besöka kundtjänsten personligen om det på något sätt är möjligt att sköta ärendet på distans.

Konsekvenser för lokala företag och andra privata aktörer

De skärpta begränsningarna och bestämmelserna påverkar även de lokala företagens och andra privata aktörers verksamhet. Vi ber företagen och andra privata aktörer att följa med och iaktta statens begränsningar och regionförvaltningsverkets bestämmelser.

För närvarande påverkar följande beslut som utfärdats av regionförvaltningsverket verksamheten i Sibbo: beslut om nedstängning av lokaler som används för samtidig vistelse av fler än 10 kunder eller deltagare och beslut om faktisk möjlighet att undvika närkontakt i utrymmen som är avsedda för kunder och deltagare i verksamheten .

Regeringen föreslår också att alla restauranger och andra företag inom förplägnadsbranschen håller stängt 8–28 mars. Stängningen gäller också Sibbo och endast take away-försäljning av mat tillåts. Vi ber företagen och andra privata aktörer att följa med myndigheternas information om bestämmelserna.

Länkar:

Regionförvaltningsverket webbplats
Statsrådet: Begränsningar och rekommendationer under coronaepidemin
Sibbo.fi: Rekommendationer och begränsningar under coronapandemin

 

Senast uppdaterad 03.03.2021