Genomförandet av invånarnas idéer i kommunens projekt för deltagande budgetering #MittSibbo är på god väg!

I början av 2022 fick invånarna komma med utvecklingsförslag för att främja social gemenskap, välbefinnande och trivsel i sina egna bostadsområden och närmiljöer i nio olika områden som fastställts i projektet för deltagande budgetering. Under våren, i månadsskiftet mars–april, fick Sibboborna rösta om sin favoritidé, och innan sommaren var det klart vilka förslag som vunnit och går vidare till genomförande.

Under sommaren och hösten 2022 har de vinnande invånaridéerna vidareförädlats enligt de principer som utarbetats för genomförandet av projektet. I praktiken har detta inneburit att man förtydligat detaljerna och samarbetsmetoderna för genomförandet av invånarnas idéer. Vid finslipningen av invånarnas idéer till genomförbara projekt har samarbete gjorts mellan kommunens experter, idégivarna och viktiga samarbetspartners som identifierats i de olika områdena för deltagande budgetering, exempelvis byföreningar. Det är glädjande att bland annat barn, ungdomar, skolpersonal och företrädare för lokala idrottsklubbar har deltagit i finslipningen av de idéer som ska genomföras.

– Bland de invånaridéer som vidareförädlas har det funnits såväl enkla som mer utmanande fall. Ändå har nästan alla invånaridéer krävt mer eller mindre justering av detaljerna – men ändå så att den ursprungliga idén i de förslag som valts ut för genomförande har förblivit densamma. Till exempel har man tillsammans med skolpersonalen gjort små ändringar i de önskade lekredskapslösningarna för skolgårdarna. Det viktigaste är dock att idéerna blir genomförda, säger Jere Loikkanen, projektchef för projektet #MittSibbo.

I några av områdena för deltagande budgetering håller man fortfarande på att slutföra den slutgiltiga formen för genomförandet av idéerna tillsammans med invånarna. Exempelvis i Hindsby röstade invånarna för en idé om en ny återvinningsplats, men det praktiska genomförandet av idén har visat sig vara ganska komplicerat.

– Vi har diskuterat med Rosk’n Roll, som ansvarar för avfallshanteringen i Sibbo, och rett ut frågor kring exempelvis markägande. Det ser ut som om idén inte kan genomföras helt i sin ursprungliga form. Målet är dock att tillsammans hitta en genomförbar återvinningslösning för Hindsby som motsvarar den ursprungliga idén med återvinningstema, som Hindsbyborna önskat. Diskussioner pågår fortfarande mellan kommunen och samarbetspartners i området om hur man skulle kunna genomföra idén om återvinning i området.

Uppgradering av skateparken i Nickby, snöskoter till Tallmo och en kåta till Norra Paipis

Den första av invånarnas idéer som snart ska genomföras är uppgraderingen av skateparken vid Unkan i Nickby och anskaffningen av en snöskoter för underhåll av skidspår i Tallmo i samarbete med idrottsföreningen Talman Urheiluseura. Som en del av utvecklingen av Boxby skolas gårdsplan har plommonträd och bärbuskar planterats på skolgården under september månad.

Andra invånaridéer som ska genomföras under slutet av året är en kåta som byggs vid idrottsplanen i Norra Paipis i samarbete med den lokala idrottsföreningen, och åtta belysningsstolpar som ska installeras på friluftsleden i Söderkulla i samarbete med idrottstjänster. Dessutom fortsätter arbetet med att slutföra utvecklingen av flera byskolors gårdsplaner, till exempel genom att lägga till lek- och motionsredskap.

Före årets slut kommer vi att berätta mer i detalj hur idéerna i varje område för deltagande budgetering har genomförts. Du kan bekanta dig med projektet #MittSibbo och alla vinnande förslag här.

Senast uppdaterad 25.10.2022