Kunnan osallistuvan budjetoinnin #MunSipoo -hankkeen asukasideoiden toteutus on hyvässä vauhdissa!

Alkuvuodesta 2022 asukkaat pääsivät itse ideoimaan kehitysehdotuksia oman asuin- ja lähiympäristönsä yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja viihtyisyyden edistämiseksi hanketta varten määritellyillä yhdeksällä eri osbu-alueella. Keväällä maalis-huhtikuun vaihteessa sipoolaiset pääsivät äänestämään suosikki-ideaansa ja ennen kesää toteutukseen etenevät voittajaehdotukset olivat selvillä.

Kesän ja syksyn 2022 aikana äänestyksen voittaneita asukasideoita on jatkojalostettu hankkeen toteutusta varten laadittujen periaatteiden mukaisesti. Käytännössä tämä on tarkoittanut asukasideoiden toteutukseen liittyvien yksityiskohtien ja yhteistyökäytäntöjen tarkentamista ideakohtaisesti. Asukasideoiden viimeistelyssä toteutuskelpoisiksi on tehty yhteistyötä ideasta riippuen niin kunnan asiantuntijoiden, idean jättäjien kuin kultakin osbu-alueelta tunnistettujen keskeisten yhteystyötahojen, kuten kyläyhdistysten, kesken. Toteutettavien ideoiden viimeistelyyn onkin saatu ilahduttavasti mukaan mm. lapsia, nuoria, kouluhenkilökuntaa sekä paikallisten urheiluseurojen edustajia.

– Jatkojalostettavien asukasideoiden joukossa on esiintynyt toteutukseltaan niin suoraviivaisempia kuin haasteellisempiakin tapauksia. Joka tapauksessa lähes kaikki asukasideat ovat vaatineet enemmän tai vähemmän yksityiskohtien muokkaamista – kuitenkin siten, että toteutukseen valittujen ehdotusten alkuperäinen ajatus on pysynyt samana. Esimerkiksi koulujen pihoille toivottuihin leikkivälineratkaisuihin on tehty pieniä muutoksia, jotka on käyty yhdessä läpi koulun henkilökunnan kanssa. Tärkeintä on kuitenkin, että ideat saadaan toteutettua, kertoo #MunSipoo -hankkeen projektipäällikkö, suunnittelija Jere Loikkanen.

Muutamalla osbu-alueella asukasideoiden tarkempaa toteutusmuotoa viimeistellään vielä yhdessä asukkaiden kanssa. Esimerkiksi Hindsbyssä asukkaat äänestivät toteutukseen idean uudesta kierrätyspisteestä, mutta idean käytännön toteutus on osoittautunut varsin monimutkaiseksi.

– Olemme käyneet keskusteluja yhdessä Sipoon jätehuollosta vastaavan Rosk’n rollin kanssa ja selvitelleet muun muassa maanomistukseen liittyviä kysymyksiä. Näyttää siltä, että ideaa ei voida toteuttaa aivan sen alkuperäisessä muodossa. Tavoitteena on kuitenkin löytää yhdessä toteutettavissa oleva, alkuperäistä – ja paikallisten asukkaiden toivomaa ideaa – vastaava kierrätysteemainen ratkaisu Hindsbyhyn. Alueelle kohdistuvan kierrätysaiheisen asukasidean toteutustavasta käydään edelleen keskusteluja kunnan ja alueellisten yhteistyötahojen kesken.

Nikkilän skeittipuiston päivittäminen, Talmaan moottorikelkka ja Pohjois-Paippisiin kotalaavu

Ensimmäisenä asukasideoista ovat pian toteutumassa Nikkilässä Nuorkan skeittipuiston päivittäminen ja Talmassa latuverkoston ylläpitoon tarkoitetun moottorikelkan hankinta yhteistyössä Talman urheiluseuran kanssa. Osana Boxby skolanin piha-alueen kehittämistä koulun pihalle on puolestaan syyskuun aikana istutettu luumupuita ja marjapensaita.

Muita toteutusta loppuvuoden aikana odottavia asukasideoita ovat Pohjois-Paippisten urheilukentälle yhteistyössä paikallisen urheiluseuran kanssa toteutettava kotalaavu ja Söderkullan ulkoilureitille yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa asennettavat kahdeksan valaisintolppaa. Lisäksi useiden kyläkoulujen piha-alueiden kehittämisen viimeistelytöitä jatketaan mm. leikki- ja ulkoiluvälineiden lisäämisellä.

Ennen vuoden loppua tulemme vielä kertomaan tarkemmin, miten kunkin osbu-alueen asukasidean toteutus tapahtui. Pääset tutustumaan #MunSipoo -hankkeeseen ja kaikkiin voittajaehdotuksiin täältä.

Viimeksi muokattu 25.10.2022