Första delen av Nickby centralpark har färdigställts

Mångsidig vegetation, nytt vistelseområde samt parkmöbler

En helhet av ängar, planteringar och träd, som lämpar sig för olika ändamål, har byggts upp utifrån Sibbobornas önskemål och idéer. Huvudtemat för parkområdet är mångfald och hållbarhet, vilket återspeglas i valet av växter och konstruktioner samt i uppbyggnaden av området. Murkna stockar har hämtats från Ruxskogen och de har lämnats i parken för att förmultna. Planteringarna som blommar vackert hela sommaren lockar till sig olika slags insekter.

För närvarande blommar bland annat ärenprisen, nävorna och sammetsblommorna. På våren blommar i sin tur äppelträden och schersminen. Planteringarna fungerar som en lokal inlärningsmiljö, och man kommer till den via en gångväg som är gjord av naturstenar och spångar.

Idrottsplanen i mitten av parkområdet har förnyats och förstorats. Det har byggts nya gångvägar i parken och den befintliga leden har förbättrats. Bänkar och bord har också placerats ut i parken, likaså papperskorgar och cykelställningar. När parken Mångfald byggdes beaktades tillgängligheten såväl vid valet av parkmöbler som vid planeringen av gångvägarna.

Nickby centralpark byggs med hjälp av deltagande budgetering

Det nya parkområdet ligger längs Södra skolvägen och bredvid Daghemmet Lillhjärtat. Parken Mångfald är ett av de fyra parkförslag som fick flest röster vid omröstningen våren 2020. Invånarna hade en möjlighet att delta och påverka översiktsplaneringen av centralparken i samband med projeket för deltagande budgetering.

De andra delarna av Nickby centralpark som ska byggas senare heter Blomsterparken, Vackra planteringar och Biblioteksparken. Av dessa kommer Blomsterparken vid Södra skolvägen att anläggas under de närmaste åren.

 

Senast uppdaterad 25.10.2022