Förskoleundervisning och grundläggande utbildning ordnas för ukrainska barn som anländer till Sibbo

Vårdnadshavarna till de ukrainska barnen som anländer till Sibbo eller deras assistenter kan kontakta Utbildningstjänster i Sibbo kommun om skolarrangemangen:

  • För information om skolarrangemangen för barn i grundskoleåldern, kontakta undervisningschef Riikka Strandström, tfn 040 683 6890, riikka.strandstrom@sibbo.fi.
  • För information om förskoleundervisningen för barn i förskoleåldern, kontakta chefen för småbarnspedagogik Mervi Keski-Oja, tfn 050 362 5279, mervi.keski-oja@sibbo.fi.

Varje dag i förskolan och skolan inkluderar en gratis varm måltid. Barnen och ungdomarna får också gratis böcker och annat material som används på lektionerna.

De ukrainska barnen får också delta i småbarnspedagogiken om de så vill. Detta förutsätter dock att det finns lediga platser inom småbarnspedagogiken. I Finland tas en avgift ut för småbarnspedagogiken enligt familjens inkomster. Småbarnspedagogiken kan också vara avgiftsfri beroende på inkomsterna. En dag inom småbarnspedagogiken på ett daghem och ett familjedaghem innehåller en varm måltid. För information om arrangemangen för småbarnspedagogik för ukrainska barn, kontakta chefen för småbarnspedagogik Mervi Keski-Oja, tfn 050 362 5279, mervi.keski-oja@sibbo.fi.

Senast uppdaterad 31.03.2022