Fler erbjuds en fjärde coronavaccindos i Sibbo

Personer som får hemvård erbjuds den fjärde vaccinationsdosen i Sibbo som en del av hemvården, och de behöver inte boka tid på ett allmänt vaccinationsställe. Övriga kan boka det fjärde vaccinet online på Coronavaccinbokning.fi under de kommande dagarna. Innan onlinebokningen öppnas och vid behov också därefter kan vaccinationstider i Sibbo bokas genom att ringa 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15.

Fjärde coronavaccindosen rekommenderades redan tidigare för 12 år fyllda och äldre med svårt nedsatt immunförsvar, för alla över 80 år samt för alla äldre som bor på vårdhem. Rekommendationen har nu utvidgats till att även omfatta äldre personer i hemvård eller familjevård samt äldre personer vars hälsa och funktionsförmåga har försämrats. I HUS-området omfattar rekommendationen personer över 65 år som på grund av sin hälsa och/eller funktionsförmåga behöver hjälp av en annan person för att klara vardagen.

Enligt THL är syftet med den fjärde coronavaccindosen att förhindra även lindrig infektion i en sårbar population. Syftet är att skydda personer som har sämre hälsa och vars förmåga att klara sig hemma kan påverkas även av en lindrig infektion.

Enligt THL:s nuvarande uppskattning kommer resten av befolkningen att ha större medicinsk nytta av den fjärde dosen om den delas ut först senare. Enligt THL kan detta möjligen ske i höst.

Länkar:

Tidsbeställning på nätet: Coronavaccinbokning.fi
Information om coronavaccineringar på sibbo.fi
THL:s meddelande 5.5.2022: THL:n suositus neljänsistä koronarokotteista laajenee

 

Senast uppdaterad 11.05.2022