Feedback önskas gällande företagsmarknadsföringskampanjen Sibbo – lyckad företagsamhet!

Enkäten besvaras anonymt

Enkäten består av sju påståenden, som man kan svara på antingen ja, nej eller vet ej. Dessutom finns det möjlighet att ge fritt formulerad feedback eller utvecklingsidéer. Enkäten besvaras anonymt och är öppen till och med den 31 augusti 2021 klockan 23:59.

Resultaten används för att utveckla verksamheten

Enkätens resultat används för att utveckla Sibbo kommuns företagssamarbete. Resultaten analyseras av företagskoordinator Anne Peltonen och näringschef Elina Duréault och tillkännages även för sysselsättningschef Lassi Puonti.

 

Senast uppdaterad 06.07.2022