Enkät om marknadsföringskampanjen ”Sibbo – lyckad företagsamhet!”

Sibbo kommun ordnade under sommaren 2021 marknadsföringskampanjen ”Sibbo – lyckad företagsamhet!”. Syftet med kampanjen var att presentera sibboföretag för sibbobor. Kommunen önskar nu få respons av alla i Sibbo gällande kampanjen och dess verkställande.

Företagen fiskades på nätet

Företag ombads anmäla sitt intresse per e-post i ett meddelande, som delades på Sibbo kommuns officiella kanaler i sociala medier. Anmälningstiden var 3 veckor. Inom utsatt tid erhölls sammanlagt 24 anmälningar och av dessa sållades 16 ut för presentation på Business Sipoo-nätsidan.

Dessutom presenterades 3 företag på Visit Sipoo-sidan, som en del av kommunens marknadsföring för resenärer, eftersom ifrågavarande företags verksamhetsidé platsade bättre in där.

Klara kriterier för att bli vald

Näringschef Elina Duréault, företagskoordinator Anne Peltonen och informationspraktikant samt uppfinnaren av marknadsföringskampanjens idé Kristian Meurman gjorde valen och hade även fastspikat kriterierna för att bli vald. Kriterierna var:

  • företaget är registrerat i Sibbo
  • företagets första hands verksamhetsställe befinner sig i Sibbo
  • företaget är ett registrerat företag (Fma, Öb, Kb eller Ab) eller företagaren är en registrerad privat näringsidkare
  • företagets primära marknadsområde är i Sibbo

Presentationer på egna temasidor, länkar och postningar till sociala medier

I samband med Business Sipoo-nätsidan, byggdes en egen Sibbo – lyckad företagsamhet nätsida, där alla företagspresentationerna samlades på samma ställe. De publicerade presentationerna delades som länk på kommunens Facebook-sida och bilder samt marknadsföringstext delades även på kommunens Instagram-konto.

Feedback används för utveckling av verksamhet

Enkäten består av 7 påstående, som du kan svara på antingen ja, nej eller vet ej. Dessutom kan du skriva fritt formulerad feedback eller utvecklingsidéer. Baserat på feedbacken utvecklar näringschefen och företagskoordinatorn Sibbo kommuns företagstjänsters verksamhet.

Enkäten

[gravityform id=”15″ title=”false” description=”false”]