Fältarbeten för Sibbo generalplan 2050 inleds – forskarna rör sig i terrängen och fotograferar objekt

Arkitektbyrå Kati Salonen och Mona Schalin Arkitekter Ab och Arkitektbyrå Kristina Karlsson svarar för utförandet av kulturmiljöutredningen och byggnadsinventeringen i Sibbo. Inom ramen för utredningsarbetet uppdateras och kompletteras de uppgifter som har registrerats i motsvarande tidigare utredningar. Fältarbetena utförs främst under perioderna april-juni och augusti-september.

Utredningen utförs av arkitekterna Mona Schalin och Kristina Karlsson, som tillsammans med sina medarbetare rör sig i terrängen med kartor och kamera. Innanför vindrutan i forskarnas bil finns ett meddelande om utredningen. I skärgården rör sig forskarna med båt. I skärgården kommer kulturarvs- och byggnadsarvsobjekt i huvudsak att fotograferas från båt.

Forskarnas avsikt är att beträda gårdsområden endast då det är nödvändigt. Behovet att besöka gårdsområden uppstår närmast om sådana objekt, som inte tidigare har noterats, bör fotograferas, eller då det framgår att större förändringar har skett under de senaste årtiondena.

Utredningen ingår i beredningen av Sibbo generalplan

Generalplanen är en översiktlig plan för markanvändning och trafik, som omfattar hela Sibbo. Revideringen av generalplanen för hela kommunen påbörjades 15.12.2022.Du får mera information på generalplanens nätsidor på sipoo.fi via den här länken.

Enligt Markanvändnings- och bygglagen skall en generalplan grunda sig på planering som omfattar bedömning av de betydande konsekvenserna av planen och på sådana undersökningar och utredningar som planeringen kräver.

Vad är en kulturmiljö- och byggnadsarvsutredning?

En kulturmiljö är en av människan formad miljö, vars särdrag avspeglar olika kulturskeden och växelverkan mellan människa och natur. Den pågående utredningen gäller framför allt den byggda kulturmiljön, som inbegriper såväl områdeshelheter som byggnader och gårdsmiljöer. I kulturmiljö- och byggnadsarvsutredningen beskrivs områdets byggda miljö, dess historia, karaktär och särdrag. Inom utredningen inventeras och identifieras områdets kulturhistoriskt betydelsefulla miljöer och byggnader.

Tilläggsinformation:

Generalplanerare Miika Norppa, tfn 040 187 7401.
miika.norppa(at)sibbo.fi (anträffbar fr.o.m. 2.4.2024)

Ansvarsområde inom utredningen: huvudsakligen Sibbo centrala och norra områden:
Kristina Karlsson, arkitekt SAFA, tfn 040 7543 704
k.karlsson(at)stadionark.fi
(inte anträffbar i juli)

Ansvarsområde inom utredningen: huvudsakligen skärgården och kusten i Sibbo:
Mona Schalin, arkitekt SAFA, tfn 040 532 9558
mona.schalin(at)stadionark.fi
(inte anträffbar i juli)

 

Senast uppdaterad 26.03.2024