Sipoon yleiskaavan 2050 laatimiseen liittyvät kenttätyöt alkavat – tutkijat liikkuvat maastossa ja kuvaavat kohteita

Arkkitehtitoimisto Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy ja Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson vastaavat Sipoon kulttuuriympäristöselvityksen ja rakennusinventoinnin laatimisesta. Selvitystyössä päivitetään ja täydennetään aiemmissa vastaavissa selvityksissä kirjattuja tietoja. Maastotyöt ajoittuvat pääosin huhti-kesäkuulle ja elo-syyskuulle.

Selvitystyötä tekevät arkkitehdit Mona Schalin ja Kristina Karlsson avustajineen liikkuvat maastossa karttojen ja kameran kanssa. Tutkijoiden auton tuulilasissa on tiedote selvityksen laatimisesta. Saaristossa tutkijat liikkuvat veneellä. Saaristossa valokuvat kulttuuri- ja rakennusperintökohteista otetaan pääosin veneestä käsin.

Tutkijat pyrkivät käymään pihapiirien alueella ainoastaan silloin, kun se on tarpeen. Pihapiirin alueelle joudutaan menemään lähinnä silloin, kun kuvataan uusia aiemmin tunnistamattomia kohteita tai todetaan viime vuosikymmeninä toteutettuja laajempia muutoksia.

Selvitys on osa Sipoon yleiskaavatyötä

Yleiskaava on koko Sipoon kattava maankäytön ja liikenteen yleispiirteinen suunnitelma. Koko kunnan yleiskaavan uudistaminen on käynnistynyt 15.12.2022. Yleiskaavan verkkosivuilta saat lisätietoa sipoo.fi:ssä tästä linkistä.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Mikä on kulttuuriympäristö- ja rakennusperintöselvitys?

Kulttuuriympäristö on ihmisen muovaama ympäristö, jonka erityispiirteet ilmentävät kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Meneillään olevassa selvityksessä keskitytään erityisesti rakennettuun kulttuuriympäristöön, joka pitää sisällään sekä aluekokonaisuuksia että rakennuksia ja pihapiirejä. Kulttuuriympäristö- ja rakennusperintöselvityksessä kuvataan alueen rakennetun ympäristön historia, ominaisluonne ja erityispiirteet. Selvityksessä inventoidaan ja tunnistetaan alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävät ympäristöt ja rakennukset.

Lisätietoja:

Yleiskaavoittaja Miika Norppa, puh. 040 187 7401,
miika.norppa(at)sipoo.fi (tavoitettavissa 2.4.2024 alkaen)

Selvityksen vastuualueena pääosin Sipoon keski- ja pohjoisosat:
Kristina Karlsson, arkkitehti SAFA, puh. 040 7543 704
k.karlsson(at)stadionark.fi
(ei tavoitettavissa heinäkuussa)

Selvityksen vastuualueena pääosin saaristo ja rannikko:
Mona Schalin, Arkkitehti SAFA, puh. 040 532 9558
mona.schalin(at)stadionark.fi
(ei tavoitettavissa heinäkuussa)

 

Viimeksi muokattu 26.03.2024