Europeiska mobilitetsveckan slår till igen!

Mobilitetsveckans evenemang 16.9 kl. 13–15 i Söderkulla

Sibbo kommun ordnar ett avgiftsfritt evenemang för hela familjen på Söderkulla ungdomsutrymme Pleissis gårdsplan och intilliggande Kompassgrändens sandplan (Lärdomsvägen 6b / Kompassgränd 7). Evenemanget är en del av Europeiska mobilitetsveckan. På programmet står en körskicklighetsbana för cyklar, käpphästbana, gårdsspel, korvgrillning och skön samvaro. Sibbe-varg kommer också att besöka platsen. Välkommen att röra på dig!

Kommunen utmanar skolklasserna till idrottsbragder samt delar ut reflexer

Sibbo kommun och Sibbe-varg utmanar skolorna i Sibbo att spela in videor om gemensamma idrottsbragder. En idrottsbragd kan till exempel vara gårdsspel, trickbana eller något annat rörligt skoleleverna kommer på. Vi lottar ut bland alla deltagande skolklasser en gemensam idrottsstund med Sibbe-varg. Dessutom ordnar kommunen körskicklighetsbanor för cyklar till elever i årskurs 3–4 i samarbete med skolorna.

Under mobilitetsveckan utdelas reflexer till skoleleverna i Sibboskolor, bussar som trafikerar i Sibbo samt i kommunens Info. Reflex ökar fotgängarens säkerhet i trafiken och underlättar också busschaufförens jobb, eftersom passagerarna syns bättre på hållplatserna med reflex.

Europeiska mobilitetsveckan har ordnats sedan år 2002

Mobilitetsveckan ordnas i samarbete med kommunens olika sektorer. Evenemangets arrangörer är idrotts- och ungdomstjänster samt sektorn för samhälle och miljö. Europeiska mobilitetsveckan ordnas årligen i september, 16–22.9. Syftet med mobilitetsveckan är att inspirera människorna att reflektera över sina färdsätt och hur de påverkar miljön, samhället och hälsan. Mobilitetsveckan är ett utmärkt sätt att lyfta fram motionens hållbarhet och lönsamhet även i arbetsgemenskaper och skolor. Temaveckan avslutas med den nya traditionen Bilfria dagen 22.9.

Mer information om mobilitetsveckans jippon i Sibbo kommun Aktuellt från idrotten – Sipoo – Sibbo 

Mer information om Europeiska mobilitetsveckan (endast på finska): http://www.liikkujanviikko.fi/

 

Senast uppdaterad 04.09.2023