Aktuellt från idrotten

Servicebyggnaden vid Kompassgrändens sandplan är stängd p.g.a. upprepad vandalism.