Aktuellt från idrotten

Anmälningen till ledda motionsgrupperna börjar

Anmälningen till idrottstjänsternas ledda motionsgrupper börjar 18.8.2021 kl. 8.00.

Mer information och motionsgrupperna och anmälningen hittar du från sidan ”Ledda motionsgrupper”.

Välkommen med!

Färggrann kettlebell och skor

Allaktivitetshallens motionssal

Coronakompensation: den tid som gymmet inte har kunnat användas på grund av coronapandemin kompenseras till kunderna, i första hand genom att lägga till tid på månadskortet, eller som kompensation när man köper en ny period. Kompensationen kan också betalas i pengar om summan är 10 euro eller mera. Då måste återbetalningen begäras separat. Mer information fås av Allaktivitetshallens Info.