En fjärde coronavaccindos erbjuds nu även över 70-åriga Sibbobor som hör till en riskgrupp

Till riskgrupperna hör till exempel personer med svår hjärt- eller lungsjukdom, diabetes eller sjuklig fetma. Läs mera om riskgrupperna för allvarlig coronavirussjukdom på THL:s webbplats bakom den här länken.

Tidsbeställningen för den fjärde vaccindosen på adressen coronavaccinbokning.fi utvidgas att omfatta även den nya gruppen inom de närmaste dagarna. Innan onlinebokningen öppnas och vid behov också därefter kan vaccinationstider i Sibbo bokas genom att ringa 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15.

Tidigare har fyra coronavirusvaccinationer rekommenderats för personer som fyllt 12 år och som har allvarlig immunbrist, personer som fyllt 80 år, personer som bor på vårdhem för äldre och äldre personer som omfattas av ordnad hemvård eller närståendevård samt även för andra äldre personer (över 65-åringar) vars hälsa och funktionsförmåga har försämrats på motsvarande sätt och som inte klarar sig ensamma hemma.

Länkar:

Tidsbeställning på nätet: Coronavaccinbokning.fi
THL: Riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom
Information om coronavaccineringar på sibbo.fi
THL:s meddelande (2.6.2022): THL utvidgar rekommendationen för den fjärde coronavirusvaccinationen till 70–79-åriga personer i riskgrupper

Senast uppdaterad 07.06.2022