Distansundervisning i årskurser 7–9 och gymnasier fortsätter i Sibbo fram till 11.4

-Epidemisituationen är fortfarande allvarlig. Det misstänks också att coronaviruset sprids lättare än förr också via barn och unga. Fastän det skulle finnas en stark vilja att återvända till närundervisning är det nödvändigt att fortsätta med distansundervisning för att bromsa epidemispridningen, säger kommundirektör Mikael Grannas.

I Sibbo ska distansundervisningen ordnas så att elevernas skoldag följer läsordningen också under distansperioden. På detta sätt har eleverna likadan dygnsrytm som när undervisningen sker som närundervisning. Undervisningen för elever som får särskilt stöd samt för elever inom flexibel grundläggande undervisning och förberedande undervisning ordnas dock som närundervisning också i årskurserna 7–9.

Vårdnadshavarna och eleverna får närmare information om distansundervisningen via Wilma. Tyvärr hinner kommunen inte längre ordna utdelning av lunchmatportioner till nästa vecka för eleverna i årskurs 7–9. Med andra ord kan man inte beställa lunchpaket till nästa vecka. Orsaken till detta är att de nationella riktlinjerna för fortsatt distansundervisning i årskurserna 7–9 kom så sent. Utdelningen av lunchmat fortsätter dock veckan efter påsken. Gymnasieeleverna får däremot hämtmat som vanligt också nästa vecka, för informationen om att distansundervisningen fortsätter i gymnasierna var tillgänglig redan tidigare.

Kommunen fattade redan förra veckan ett beslut om att fortsätta de övriga coronavirusbegränsningarna och rekommendationerna fram till slutet av april månad. Syftet med åtgärderna är att förhindra spridningen av coronaviruset.

Du hittar alla rekommendationer och begränsningar som i nuläget gäller i Sibbo på kommunens webbplats.

 

Senast uppdaterad 29.03.2021