Diskutera och lyssna! – Rusmedel och mental hälsa -webinarie för föräldrar (24.5 kl. 17–19

Oron över ungas välmående har blivit vanligare under korona-tiden. Begränsningarna som satts i kraft p.g.a. pandemin har till stor del riktat sig till ungdomar. Bland annat distansstudier, begränsning av hobby-verksamhet samt stängandet av ungdomslokaler, har påverkat ungas vardag på många sätt. Bland annat dåligt och störande beteende på ställen där ungdomar samlas, kan ses som tecken på illamående bland unga. Användning av rusmedel har upptäckts bland allt yngre barn och ungdomar och bl.a. elektroniska cigaretter har väckt diskussion även i Sibbo.

Sibbo kommun ordnar i samarbete med Kondis ry och Lauran Tukipalvelu, ett webinarium gällande mental hälsa och användning av rusmedel bland ungdomar, tisdagen 24.5 kl. 17–19.

Under webinariet får vi höra talturer från kommunens olika serviceformer samt erfarenhetsexperter.

Evenemanget är tvåspråkigt.

Diskutera och lyssna! -webinariet förverkligades på nätet som ett Teams-evenemang.

Tiden att titta på inspelningen har gått ut!

 

Ordet har, fr.o.m. kl. 17:

1. Utbildad erfarenhetsexpert Kim Standertskjöld-Nordenstam
– Kim berättar om sin tid som droganvändare och användandets inverkan på hela hans liv/livskvalitet.

2. Utbildad erfarenhetsexpert (Kondis ry), närstående, mamma Maria Thelen
– Maria berättar hurdan vardagen kan se ut då sitt eget barn använder droger, hurudana tankar som rör sig i huvudet och var man kan få hjälp och stöd.

3. Utbildad erfarenhetsexpert Laura Nuutinen (Lauran tukipalvelut), mental hälsa
– Laura berättar om sitt liv och sina erfarenheter med bipolär sjukdom och emotionellt instabil
personlighetsstörning. (på finska)

4. Sibbo kommuns ungdomstjänster Saska Sarnikorpi och Bodil Weckström
– Saska och Bodil berättar hur ungas rusmedelsanvändning och -kultur ser ut just nu från
ungdomstjänsternas synvinkel.

5. Sibbo kommuns elevvårds kuratorer Hanna Kankaanpää ja Henna Liljeström
– Kuratorerna berättar om och diskuterar fenomenet ur kuratorsarbetets synvinkel.

 

Koordinator för förebyggande rusmedelsarbete:
Saska Sarnikorpi
saska.sarnikorpi@sipoo.fi
0406300439

Under finns föreläsningsmaterial från evenemanget:
Laura Nuurinen föreläsningsmaterial (på finska)
Ungdomstjänsternas föreläsningsmaterial

I det här webinariet koncentrerar vi oss på mental hälsa samt rusmedelsanvändning bland barn och unga, gällande alkohol, droger, missbruk av mediciner etc.

Till slut besvarar vi ännu frågor av föräldrarna och diskuterar ämnen som väcker oro bland lyssnarna.

Senast uppdaterad 27.04.2023