Den öppna småbarnspedagogikens klubbar i Sibbo ordnas i fortsättningen på förmiddagarna

Bildningsutskottet beslutade att ändra riktlinjerna för klubbverksamheten från och med 1.8.2023 på basis av familjernas önskemål. Familjerna har önskat fler klubbdagar och helst på förmiddagarna. Dessutom har man önskat att de yngre barnen skulle kunna delta i samma klubbar som familjens äldre barn, vilket skulle underlätta transporterna till klubben.

Hittills har Sibbo kommun erbjudit klubbverksamhet från måndag till torsdag, delvis på förmiddagarna och delvis på eftermiddagarna. Vissa av klubbarna har varit för barn i åldern 2–5 år och andra för barn i åldern 3–5 år. Enligt de nya riktlinjerna ordnas klubbarna från och med augusti även på fredagar och alltid på förmiddagarna. På eftermiddagarna då de yngre barnen sover sin dagssömn ordnas inte längre några klubbar. I fortsättningen är alla klubbar avsedda för barn i åldern 2–5 år.

Högst tre klubbdagar per vecka

Från och med augusti kan treåriga barn ha högst tre klubbdagar i veckan och tvååriga barn högst två klubbdagar i veckan. Det maximala antalet klubbdagar har begränsats så att det ska finnas tillräckligt många klubbplatser för alla.

– Vi har tillsammans med klubbarnas personal och de daghemsföreståndare som ansvarar för klubbarna funderat på hur vi skulle kunna tillgodose familjernas önskemål och utveckla klubbutbudet utan att öka kostnaderna. Med dessa nya arrangemang och riktlinjer kommer vi att kunna utveckla tjänsten så att den motsvarar önskemålen och samtidigt frigöra personal från klubbarna för daghemmets verksamhet på eftermiddagarna, berättar chefen för småbarnspedagogik Mervi Keski-Oja.

De nya riktlinjerna gör det också möjligt att åtgärda eventuella onödiga bokningar. Om klubbdagar bokas i onödan, kan platsen i fortsättningen frigöras för nästa barn i kön. Detta kan vara fallet om barnets plats i klubben inte har använts på en månad och man inte kommit överens om detta med klubbens personal.

Personaldimensioneringen ändras, klientavgifterna förblir desamma

Man beslutade att ändra personaldimensioneringen så att den motsvarar dimensioneringen för daghemsgrupperna med heldagsvård. I fortsättningen kommer relationstalet mellan barnen och personalen att vara 1/7, jämfört med 1/8 hittills. Enligt chefens omdöme kan man avvika från denna dimensionering så att ytterligare tre barn över 3 år kan delta i klubben.

De nya arrangemangen och riktlinjerna för klubbverksamheten ökar inte kostnaderna för den öppna småbarnspedagogiken. Klientavgiften för deltagande i klubbverksamheten förblir också densamma som tidigare.

Klubbarna inom den öppna småbarnspedagogiken erbjuder småbarnspedagogik för barn som vårdas i hemmet och stöder samtidigt vårdnadshavarna i deras vardag. I klubben lär barnen känna andra barn, får vänner, lär sig att vara en del av en grupp och får ta del av en mångsidig verksamhet. Ansökan om en plats i klubbverksamheten görs med en klubbansökan. Ansökningstiden för klubbarna som börjar följande höst är i april varje år.

Länkar:

Information om öppen småbarnspedagogik och klubbverksamhet på sibbo.fi
Riktlinjerna på bildningsutskottets föredragningslista

 

Senast uppdaterad 24.04.2023