Deltagande budgetering i Sibbo börjar igen – vi söker idéer för att utveckla skärgården från och med nästa vecka!

Deltagande budgetering är ett verksamhetssätt som sammanfogar ekonomin med demokratin genom att ge invånarna en möjlighet att framföra sina idéer och rösta om hur en viss del av kommunens budget kommer att användas.

I den deltagande budgeteringen 2023 får Sibbobor denna gång föreslå och rösta på idéer för att utveckla gemenskap, välbefinnande och trivsel i skärgården. Idén kan vara till exempel en liten ändring i omgivningen, någon aktivitet eller en kulturupplevelse.

Projektets områdesavgränsning omfattar såväl kommunala objekt i skärgården som småbåtshamnar i Gumbostrand och Kalkstrand, som är centrala för skärgårdens tillgänglighet och turbåtstrafiken.

Deltagande budgetering genomförs i sex delfaser

Projektet för deltagande budgetering år 2023 inleds i februari och genomförs i sex delfaser: insamling av invånarnas idéer, förhandsgranskning av idéerna, invånarworkshop, finslipning av idéerna, omröstning och genomförande. Målet är att kommunen kommer att genomföra de idéer som röstats fram under 2023.

Idéerna genomförs utgående från omröstningens resultat, och det genomförs så många idéer som budgeten på 20 000 euro tillåter.

Så här lämnar du in din idé

Idéerna för att utveckla gemenskap, välbefinnande och trivsel i skärgården kan lämnas in under tiden 20.2–10.3.2023. Idéerna kan lämnas in såväl elektroniskt på en webbsida som öppnas senare som med en pappersblankett vid servicepunkterna SibboInfo (i Nickby och Söderkulla) samt Gumbohuset från och med måndag 20.2.2023. Alla får delta i utvecklingen och komma med idéer!

Du kan bekanta dig med projektet redan på förhand på webbplatsen Sibbo bygger och utvecklar, som du hittar bakom denna länk.

Senast uppdaterad 14.02.2023