Sipoon kunnan osallistuva budjetointi käynnistyy jälleen – ideoita saariston kehittämiseksi haetaan ensi viikosta alkaen!

Osallistuva budjetointi (osbu) on talouden ja demokratian yhdistävä toimintatapa, jossa asukkaat pääsevät ideoimaan ja äänestämään, mihin tietty osa kunnan budjetista käytetään.

Tällä kertaa vuoden 2023 osallistuvassa budjetoinnissa sipoolaiset pääsevät ideoimaan ja äänestämään ideoita saariston viihtyisyyden, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi. Idea voi olla esimerkiksi pieni muutos ympäristöön, jotakin toimintaa tai kulttuuria.

Hankkeen aluerajaus kattaa sekä kunnan toimivallassa olevia saariston kohteita että saariston saavutettavuuden ja vuoroalusliikenteen kannalta keskeiset piensatama-alueet Gumbostrandissa ja Kalkkirannassa.

Osallistuva budjetointi toteutetaan kuudessa osavaiheessa

Vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin hanke toteutetaan helmikuusta alkaen kuudessa osavaiheessa: asukasideoiden keruu, ideoiden esitarkastaminen, asukastyöpaja, ideoiden viimeistely, äänestys sekä toteutus. Tavoitteena on, että toteutettaviksi valitut ideat toteutetaan kunnan toimesta vuoden 2023 kuluessa.

Ideoita toteutetaan äänestystuloksen perusteella niin monta kuin hankkeelle varattuun 20 000 euron budjettiin mahtuu.

Näin jätät asukasidean

Ideoita saariston viihtyisyyden, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi pääset antamaan 20.2 – 10.3.2023 välisenä aikana. Ideoita voi jättää niin sähköisesti myöhemmin avautuvalla verkkosivulla kuin paperilomakkeilla SipooInfo -palvelupisteissä (Nikkilässä ja Söderkullassa) sekä Gumbontalolla maanantaista 20.2. alkaen. Kaikki mukaan kehittämään ja ideoimaan!

Voit tutustua hankkeeseen tarkemmin jo etukäteen Sipoo rakentaa ja kehittää -verkkosivulta tämän linkin takaa.

Viimeksi muokattu 14.02.2023