De flesta känner sig trygga

Nästan en tredjedel av svaren på förfrågan kom från Sibbo. På förfrågan svarade 555 Sibbobor. Av dem var 342 skolelever under 15 år.

– Vi vill tacka Sibboborna för den stora responsen på säkerhetsenkäten – speciellt unga skolelever och deras lärare, säger kommundirektör Mikael Grannas. Svaren ger en mångsidig bild av hur det känns att bo och leva i Sibbo.

Trots det rådande coronaläget känner sig de allra flesta som besvarat säkerhetsenkäten rätt så trygga. I östra Nyland 86 % och i Sibbo 84 %.  Av östnylänningarna anser 76 % att coronaläget har påverkat ganska lite eller inte alls trygghetskänslan. I Sibbo var andelen 77 %.

I Sibbo upplevs enligt enkäten centrumområdena och de nya höghuskvarteren i Nickby och Söderkulla som speciellt otrygga under kvällar och nätter. Också mörka skogar, livligt trafikerade vägar, avlägsna och obelysta platser och ödehus känns otrygga. Brottslighet och våld stör sinnesfriden. Likaså oroar nedskräpningen i naturen samt hur ungdomar mår och beter sig.

Endast ett fåtal personer har haft kontakt med polisen, räddningsverket eller nödcentralen under de två senaste åren. I östra Nyland cirka 20–30 % och i Sibbo cirka 20 %. I enkätsvaren från Sibbo kritiseras polisen för att anlända alltför sent till platsen i nödsituationer.

Sibboborna önskar bland annat att övervakningen utökas på allmänna platser, polisen oftare är närvarande, fordonen kör försiktigare, vägarnas skick och vägbelysningen förbättras, vägarna repareras och lättrafikleder byggas.

Bekanta dig med Sibbobornas svar på säkerhetsförfrågan (på finska) här.

 

 

Senast uppdaterad 15.12.2020