Coronavaccineringen av grundfriska 5–11-åringar inleds i Sibbo

Vi ber att ni bokar vaccinationstiden i första hand via webbtjänsten på adressen Coronavaccinbokning.fi. Om tidsbokningen på webben inte lyckas kan tiden också bokas per telefon genom att ringa Sibbo hälsocentrals nummer 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15. Telefontjänsten har ett återuppringningssystem. I coronavaccinationsrelaterade ärenden är svarstiden för tillfället några dagar.

Sibbobarn vaccineras i rådgivningen antingen i Nickby eller i Söderkulla. Barn mellan 5 och 11 år vaccineras inte på walk-in-mottagningarna. Nickby rådgivning är belägen i andra våningen på Nickby social- och hälsostation på adressen Jussasvägen 14. Söderkulla rådgivning betjänar på adressen Amiralsvägen 2, i byggnadens andra våning. Skolhälsovårdarna och rådgivningsskötarna är i huvudsak sysselsatta med att ge vaccinationer under veckorna 2–4. Verksamheten inom skolhälsovården och rådgivningarna utförs därför i mindre skala, vilket leder till att vissa redan bokade kontrollbesök måste avbokas och senareläggas. De som behöver skolhälsovårdens tjänster under ovan nämnda tiden ska antingen ringa skolhälsovårdarnas journummer 09 2353 6027 måndag–fredag kl. 8–15 eller ta kontakt med elevvården i den egna skolan. I sjukdomsfall ska man kontakta hälsostationen.

Nya vaccinationstider öppnas i takt med att vi får yrkespersoner som sköter vaccineringen. Från och med måndagen den 3 januari delar vi ut tider till vecka 1. Målet är att kunna öppna vaccinationstider på följande veckor så snart som möjligt.

Barn vaccineras enbart med samtliga vårdnadshavarnas samtycke. Samtycket kan ges till exempel med blanketten bakom den här länken. Den vårdnadshavare som åtföljer barnet måste visa upp blanketten på vaccinationsstället. Det är också bra att diskutera vaccinationen med barnet på förhand enligt barnets ålder. Vårdnadshavarna borde utreda barnets åsikt om vaccinationen om det är möjligt med tanke på barnets ålder och utvecklingsnivå.

Länkar:

THL:s meddelande 22.12.2021: Ny förordning om covid-19-vaccinationer i kraft den 23 december – också 5–11-åringar kan få vaccin

Senast uppdaterad 03.01.2022