Söderkulla rådgivning

På barnrådgivningen följer man med barnets tillväxt och utveckling. Rådgivningens uppgift är även att förebygga sjukdomar och upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede, samt främjande av familjen välmående och stödjande i föräldraskapet. På mödrarådgivningen följer man med graviditetens framskridande samt modernas och kommande babyns välmående.

I Sibbo erbjuds mödra- och barnrådgivning på två verksamhets platser, Nickby och Söderkulla.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Betjäningstider

Telefontid

Måndag12:00 - 12:45
Tisdag12:00 - 12:45
Onsdag12:00 - 12:45
Torsdag12:00 - 12:45

Besöksinformation

Amiralsvägen 2, 01150 Söderkulla

Sibbo kommuns verksamhets tjänster i Söderkulla (rådgivning, tandvård och bibliotek) befinner sig i byggnadens 2. våningen.