Söderkulla rådgivning

På barnrådgivningen följer man med barnets tillväxt och utveckling. Rådgivningens uppgift är även att förebygga sjukdomar och upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede, samt främjande av familjen välmående och stödjande i föräldraskapet. På mödrarådgivningen följer man med graviditetens framskridande samt modernas och kommande babyns välmående.

I Sibbo erbjuds mödra- och barnrådgivning på två verksamhets platser, Nickby och Söderkulla.

Betjäningstider

Telefontid

Måndag12:00 - 12:45
Tisdag12:00 - 12:45
Onsdag12:00 - 12:45
Torsdag12:00 - 12:45

Besöksinformation

Amiralsvägen 2, 01150 Söderkulla

Sibbo kommuns verksamhets tjänster i Söderkulla (rådgivning, tandvård och bibliotek) befinner sig i byggnadens 2. våningen.