Coronarestriktionerna förlängs i Sibbo

Lokalerna för inomhusidrott fortfarande stängda för vuxna

Kommunens lokaler för inomhusidrott får inte användas för vuxnas hobbyverksamhet fram till 24.1.2022. Vuxna som vill motionera under ovan nämnda tidsperiod kan använda kommunens idrottsplatser utomhus, mer information bakom denna länk. Familjer kan dessutom reservera gymnastiksalarna för privat bruk och vuxna personer som har ett giltigt motionssalskort kan reservera en privat träningstid i Allaktivitetshallens motionssal. Ledd hobbyverksamhet riktad till barn och unga (personer födda 2003 och yngre) får fortsätta även inomhus.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har förlängt sitt beslut om att stänga följande lokaler fram till 24.1.2022 förutom för ledd hobbyverksamhet riktad till barn och unga (personer födda 2003 och yngre):

  • lokaler för inomhusidrott (inklusive gym)
  • allmänna bastur, badanläggningar, simhallar
  • danslokaler samt lokaler som används för körsång, amatörteater eller annan dylik grupphobbyverksamhet
  • nöjesfält och temaparker, tivolin samt djurparkernas inomhuslokaler
  • lekparker och lekplatser inomhus
  • allmänna lokaler i köpcentrum.

Motionsgrupperna och Sibbo instituts vårtermin inleds senare än planerat

Motionsgrupperna för vuxna och Sibbo instituts vårtermin inleds enligt nuvarande uppgifter i början av februari.

Institutet kontaktar studerandena direkt angående kursernas nya tidtabeller. Även Idrottstjänster kontaktar direkt de som anmält sig till motionsgrupperna angående tidtabellerna.

Institutets sysselsättnings- och invandrarutbildningar kan dock undantagsvis ordnas som närundervisning redan nu.

Rekommendationen om distansarbete förlängs, publiktillställningar inomhus fortfarande förbjudna

Regionförvaltningsverket har också förlängt förbudet att ordna publiktillställningar inomhus fram till 31.1.2022.  Alla publiktillställningar och allmänna möten som ordnas inomhus i Sibbo kommun inhiberas fram till detta datum. Det rekommenderas också att man undviker att ordna privata tillställningar och begränsar kontakterna till den närmaste kretsen.

Sibbo kommun har också beslutat att förlänga rekommendationen om distansarbete till slutet av januari. Det rekommenderas att arbetsgivarna möjliggör distansarbete i alla sådana arbetsuppgifter där det även tillfälligt att möjligt att arbeta på distans.

Skolornas vårtermin inleds som närundervisning på måndag

Vårterminen inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet inleds i form av närundervisning på måndag. Flera hälsosäkerhetsåtgärder och -metoder tas i bruk.

Användning av munskydd rekommenderas från och med årskurs 3. Om undervisningsgruppen även har elever från lägre årskurser, gäller munskyddsrekommendationen hela undervisningsgruppen. Skyldigheten att använda munskydd under skolskjutsarna gäller i fortsättningen elever i alla åldrar.

Blandning av undervisningsgrupper är tillåten endast i situationer där det är nödvändigt för genomförandet av läroplanen, såsom i valfria ämnen i högstadiet och valfria språk och åskådningsämnen i lågstadiet. Måltiderna ordnas i etapper i mån av möjlighet. Vårdnadshavarna får inte avhämta sina barn inne i skollokalen. Personalens möten hålls på distans.

Sjuka och exponerade barn får inte komma till skolan. Fastän det positiva testresultatet endast skulle basera sig på ett hemmatest önskar vi att barnet inte kommer till skolan. Avgifter för eftermiddagsverksamhet kan ersättas för frånvaro på grund av coronaexponering eller smitta på grundval av vårdnadshavarnas egna anmälan. För ersättningen krävs inget officiellt förordnande om karantän eller isolering. Närmare uppgifter om avgiftspraxisen och ersättningarna finns på kommunens webbplats under morgon- och eftermiddagsverksamhet.  Barnet kan också få skoluppgifter via Wilma och kan åtminstone delvis delta i lektionerna på distans. Skollunch kan däremot inte i detta skede erbjudas till personer som vistas i frivillig karantän.

Länkar:

Regionförvaltningsverket meddelande 7.1.2022: Idrotts- och rekreationsutrymmen i Nyland fortsättningsvis stängda till och med den 24 januari
Coronainfo på Sibbo kommuns webbplats
Anvisningar om coronatestning och hur man söker sig till test i olika situationer
Anvisningar för dig som insjuknat i coronavirussjukdomen

 

Senast uppdaterad 07.01.2022