Byggandet av Sibbos nya räddningsstation har påbörjats

 

Byggandet av den nya räddningsstationen i Sibbo inleddes i början av maj med jordbyggnadsarbeten. Den nya räddningsstationen kommer att ersätta den gamla brandstationen i Nickby centrum, vars lokaler är trånga, föråldrade och i dåligt skick. Byggnadsarbetet borde vara färdigt hösten 2023, då byggnaden överlåts till Räddningsverket i Östra Nyland.

Projektet genomförs som en totalentreprenad som konkurrensutsattes vid årsskiftet 2021–2022. Fullmäktige valde vid sitt möte den 21 mars 2022 Uudenmaan Rakennus & Putkitus Oy som totalentreprenör för byggprojektet.

Projektet finansieras enligt fastighetsleasingsmodellen, vilket innebär att räddningsverket hyr stationen av Sibbo kommun i 20–25 år. Därefter har kommunen två alternativ: ett nytt hyresavtal eller inlösning av fastigheten. Räddningsverket betalar en hyra som motsvarar månadsavgiften för leasingfinansieringen. Med andra ord kommer investeringen inte att belasta kommunens driftsbudget. Sibbo kommun äger tomten.

Räddningsstationen får modernare lokaler och bättre läge

Syftet med projektet Sibbos nya räddningsstation är att ersätta Räddningsverket i Östra Nylands nuvarande oändamålsenliga och utspridda lokaler i Sibbo med nya, moderna och fungerande lokaler från vilka det är möjligt att säkerställa den i räddningslagen avsedda aktionsberedskapstiden för hela Sibbo.

Räddningsstationen byggs längs Oljevägen söder om Sibbo Ådal. Tack vare det nya läget kan stationen snabbare leverera hjälp i hela Sibbo.

Den nya räddningsstationen har en bruttoyta på sammanlagt cirka 2 050 kvadratmeter. Anläggningen består av en huvudbyggnad i två våningar, en utomhusförrådsbyggnad, en täckt bilparkering och ett övningstorn. Utrustningshallen är dimensionerad för tre utryckningsfordon och två ambulanser med akutvårdsutrustning samt deras hjälputrymmen. Byggnaden kommer också att ha kontorslokaler, mötes- och utbildningsrum samt beredskapslokaler avsedda för räddningsverkets personal. Stationens fasad byggs i rödtegel.

Senast uppdaterad 31.05.2022