Byggande av kommunalteknik och gator inleds i Trä-Tallmo

Den befintliga Byändavägens säkerhet förbättras genom att bygga en gångbana på den befintliga gatan, och även säkerheten i korsningen mellan Blekdalsvägen och Byändavägen förbättras med ändringar i trafikregleringen. Blekdalsvägen byggs till en så kallad ”byväg” med avskilda områden för gång-, cykel- och mopedtrafiken i vägkanterna. Enligt uppskattning pågår byggnadsarbetena till juni 2025. Entreprenören för byggnadsarbetena är Virén-Yhtiöt Oy.

Senast uppdaterad 05.07.2024