Business Sipoo presenterar sibboföretag under sommaren 2021

Företagare fiskades på nätet 

Kommunen anmälde på sociala medier under försommaren, att företag och företagare i Sibbo är välkomna att anmäla sig och sin näringsverksamhet att presenteras på kommunens internetsida samt sociala mediers konton på Facebook och Instagram, som kommunen förvaltar. Inbjudan delades förutom på kommunens egna kanaler även i andra grupper med Sibboanknytning på Facebook.  

I inbjudan angavs möjlighet till upp till 15 företag att få synlighet på kommunens kanaler. Sista datum för anmälan var midsommarafton den 25 juni 2021.  

Femton företag med, Sibboförankring som krav 

Inom utsatt tid mottogs sammanlagt 24 anmälningar. Näringschef Elina Duréault, företagskoordinator Anne Peltonen och informationspraktikant Kristian Meurman beslutade om val av företag.  

Som krav definierades bland annat, att företaget skall vara registrerat och ha sin hemort i Sibbo och att dess främsta näringsområde även är inom Sibbo kommun. Således uppfylldes kraven inte hos företag som har ett sidoverksamhetsställe i Sibbo eller befinner sig helt och hållet utanför Sibbo kommuns gränser, även om de skulle betjäna Sibbokunder.  

En del presenteras i Visit Sibbo 

För två av anmälda företagen konstaterades, att deras presentation bättre skulle platsa i kategorin Visit Sibbo, då deras näringsverksamhet särskilt är avsedd för resenärer och turister. I stället för en regelrätt företagspresentation, kommer dessa företags företagsverksamhet att presenteras i form av en resetipsartikel, som också kommer att delas på sociala medier.  

Två till tre artiklar i veckan under juli och augusti 

Företagspresentationerna görs i form av svensk- och finskspråkiga artiklar på kommunens nätsidor i Business Sipoo kategorin. Dessutom delas en förkortad version av artikeln på kommunens Facebook- och Instagram-konton. Ett referat av artiklarna skrivs även på engelska mot slutet av sommaren. Den första artikeln publiceras under vecka 27. 

Strävan att hjälpa Sibbobor hitta Sibboföretags tjänster 

Marknadsföringsserien, som kommit till på informationspraktikantens initiativ, strävar att göra Sibboföretag bekanta för Sibbobor och hjälpa dessa att hitta tjänster och serviceformer i sin egen kommun. Marknadsföringsseriens tema är Sibbo – lyckad företagsamhet! 

Senast uppdaterad 28.06.2021