Business Sipoo esittelee sipoolaisyrityksiä pitkin kesää 2021

Yrittäjiä kalasteltiin verkosta 

Kunta julkaisi sosiaalisissa medioissa alkukesästä kutsun sipoolaisille yrityksille ja yrittäjille ilmoittaa liiketoimintansa esiteltäväksi kunnan internetsivuilla sekä kunnan hallinnoimilla sosiaalisen median tileillä Facebook- ja Instagram-palveluissa. Kutsua jaettiin kunnan omien tilien ohella myös Sipoon alueella toimiviin Facebook-ryhmiin.  

Kutsussa kerrottiin, että ilmoittautuneiden joukosta valitaan viisitoista yritystä, joille tarjotaan näkyvyyttä kunnan kanavilla. Määräajaksi ilmoittautumiselle asetettiin juhannusaatto, 25.6.2021. 

Viisitoista yritystä valittiin, edellytyksenä sipoolaisuus 

Määräaikaan mennessä ilmoittautumisia tuli 24 yritykseltä ja yrittäjältä. Elinkeinopäällikkö Elina Duréault, yrityskoordinaattori Anne Peltonen ja viestinnän harjoittelija Kristian Meurman tekivät päätökset valittavista yrityksistä. 

Edellytyksinä valituksi tulemiselle olivat muun muassa, että yritys on rekisteröity ja sen kotipaikka on Sipoossa sekä että yrityksen pääasiallinen liiketoiminta-alue on Sipoo. Täten esimerkiksi Sipoossa sivutoimipistettä pitäviä tai kokonaan Sipoon kunnan rajojen ulkopuolella toimivia yrityksiä ei tällä kertaa valittu, vaikka ne palvelisivatkin sipoolaisia asiakkaita. 

Osa esitellään Visit Sipoossa 

Kahden ilmoittautuneen yrityksen kohdalla todettiin, että toimialan esittely sopii paremmin Visit Sipoo-kategoriaan, koska liiketoiminta palvelee erityisesti matkailijoita. Näiden yritysten esittelyn sijaan kirjoitetaan matkavinkkiartikkeli, joka myös jaetaan sosiaalisessa mediassa. 

Kahdesta kolmeen artikkelia viikossa heinä-elokuussa 

Yritysesittelyt toteutetaan suomen- ja ruotsinkielisten artikkelikirjoitusten muodossa kunnan nettisivuilla Business Sipoo-kategorian uutisina, jonka lisäksi kooste artikkelista julkaistaan kunnan Facebook- ja Instagram-tileillä. Yritysesittelyistä tehdään myös englanninkielinen koosteartikkeli kesän päätteeksi. Ensimmäinen yritysesittely julkaistaan viikolla 27. 

Tavoitteena sipoolaisten kannustaminen käyttämään oman kunnan yrittäjien palveluita 

Viestintäharjoittelijan aloitteesta syntyneen markkinointisarjan tavoitteena on tehdä sipoolaisille tunnetuksi oman kunnan alueen yrittäjiä, yrityksiä sekä näiden tarjoamia palveluita. Markkinointisarjan teema on Sipoo yrittää – ja onnistuu! 

Viimeksi muokattu 28.06.2021