Beredningen av Generalplan för Sibbo 2050 framskrider – så här kan du påverka planeringsarbetet

 

Med hjälp av strukturmodellerna beskrivs potentiella utvecklingsförlopp i markanvändningen i framtidens Sibbo. Vi utarbetar den slutliga strukturmodellen utgående från den respons som lämnats in om de framlagda strukturmodellerna under hösten 2023. Denna strukturmodell kommer att vidare styra utarbetandet av utkastet till generalplan.

Arbetet med generalplanen inleddes i slutet av år 2022 och målet är att Generalplan för Sibbo 2050 träder i kraft år 2026. Sektorn för samhälle och miljö i Sibbo kommun ansvarar för utarbetandet av den nya generalplanen.

I augusti ordnar kommunen ett webbinarium, invånarmöten och besök om de alternativa strukturmodellerna

Utöver den elektroniska enkäten ordnar vi ett webbinarium och invånarmöten där kommuninvånarna kan delta i processen. Tillställningarna ordnas i Nickby, Söderkulla och Tallmo enligt följande:

  • Webbinariet den 10 augusti 2023 kl. 17 (länken till webbinariet publiceras på generalplanens webbplats före tillställningen)
  • Söderkulla bibliotekets entré, den 15 augusti kl. 17–19 (Amiralsvägen 2, 01150 Söderkulla)
  • Festsalen i Nickby, den 17 augusti 2023 kl. 17–19 (Gamla vattentornsbacken 1, 04130 Sibbo)
  • Tallmo skolan under veckan 34, viss tidpunkt anmäls i början av augusti (Satotalmavägen 17, 04240 Tallmo)

Om du vill få information om planens aktuella skede och invånarmöten per e-post, du kan anmäla dig till generalplanens e-postlista.

Utöver invånarmöten presenterar vi generalplanens strukturmodeller under besök som ordnas på olika håll i Sibbo. Vi meddelar om besöksmål och besökens närmare tidpunkter i början av augusti. Om du så vill kan du också föreslå ett lämpligt ställe för besöket genom att kontakta Jani Arponen (jani.arponen(at)sibbo.fi).

Välkommen till invånarmöten att bekanta dig med och kommentera generalplanens strukturmodeller i augusti!

Vad för en generalplan?

Generalplan för Sibbo 2050, som håller på att utarbetas, är en generell plan för markanvändningen och trafiken i hela Sibbo. Den nya generalplanen kommer att ersätta den nuvarande planen, Generalplan för Sibbo 2025.

Generalplanen samordnar olika funktioner, såsom boende, tjänster, arbetsplatser och grönområden. Generalplanen bestämmer över riktningen för kommunens tillväxt och utveckling på en generell nivå. Planen styr utarbetandet av detaljplaner och annan noggrannare planering. Sibbo kommun godkände målen för generalplanen genom kommunstyrelsens beslut den 27. mars 2023.

Vi planerar generalplanen i samarbete med invånarna, beslutsfattarna och experterna. Hittills har vi ordnat en workshop för beslutsfattare samt en enkät för invånare. Bekanta dig med Sibbos story 2050 -invånarenkätens resultat i en separat karttjänst.

Du kan bekanta dig närmare i generalplanearbetet på generalplanens webbplats. Länken till webbplatsen är tillgänglig på G28 Generalplan för Sibbo 2050.

Senast uppdaterad 04.07.2023