Beredning av bildningsutskottets servicenätutredning pågår i Sibbo

Servicenätutredningen och -planen omfattar alla tjänster som lyder under bildningsutskottet, dvs. utbildningstjänster och tjänster för småbarnspedagogik samt kultur- och fritidstjänster. Målet är att skapa en process för den framtida utvecklingen av tjänsterna och servicenätet. Med hjälp av processen granskas servicenätet systematiskt i fortsättningen.

Enligt styrgruppen har beredningen av utredningen framskridit på önskat sätt, men arbetsmängden har visat sig vara större än förväntad.

–Beredningen och behandlingen av bakgrundsuppgifterna har tagit mer tid än planerat, och styrgruppen har rekommenderat att ansöka om förlängning.

Bildningsutskottet beslutade föreslå kommunstyrelsen att beredningen förlängs till slutet av året också för att kunna säkerställa att kommuninvånarna, samarbetspartnerna inom tredje sektorn och kunderna som använder tjänsterna har möjligheten att delta i processen.

Enligt styrgruppen är det ändamålsenligt att det garanteras en möjlighet för Sibboborna att bekanta sig med utredningen och planen och uttrycka sina åsikter om helheten innan den behandlas av förtroendeorganen.

Den förlängda tidtabellen gör det också möjligt att idrottsplatsutredningen, som uppdateras på hösten, utgör en del av servicenätutredningen och -planen innan utredningen framskrider till förtroendeorganens behandling.

Länk

Webbplats för servicenätutredningen och -planen i sibbo.fi

 

Senast uppdaterad 20.06.2023