Sivistyksen palveluverkkoselvityksen valmistelutyö jatkuu Sipoossa

Palveluverkkoselvityksessä ja -suunnitelmassa käydään läpi kaikki sivistysvaliokunnan alaiset koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Tavoitteena on luoda prosessi, joka ohjaa jatkossa palveluiden ja palveluverkon kehittämistä ja jolla palveluverkkoa tarkastellaan jatkossa järjestelmällisesti.

Ohjausryhmän mukaan selvityksen valmistelu on edennyt toivotulla tavalla, mutta työmäärä on osoittautunut ennakoitua laajemmaksi.

-Taustatietojen valmistelu ja käsittely on vienyt suunniteltua enemmän aikaa, ja ohjausryhmä on suositellut jatkoajan hakemista.

Sivistysvaliokunta päätti esittää kunnanhallitukselle valmistelun jatkamista vuoden loppuun myös siksi, että voidaan varmistaa kuntalaisten, kolmannen sektorin yhteistyötahojen ja palveluita käyttävien asiakkaiden osallisuus.

Ohjausryhmän mukaan on tarkoituksenmukaista, että sipoolaisille taataan asianmukainen mahdollisuus tutustua laadittuun selvitykseen ja suunnitelmaan sekä esittää näkemyksensä kokonaisuudesta ennen kuin se tuodaan luottamuselinten käsiteltäväksi.

Lisäaika mahdollistaa myös tulevana syksyllä päivitettävän liikuntapaikkaselvityksen valmistumisen osaksi palveluverkkoselvitystä- ja suunnitelmaa ennen kuin palveluverkkoselvitys etenee luottamuselinten käsittelyyn.

Linkki

Palveluverkkoselvityksen ja -suunnitelman verkkosivu sipoo.fi:ssä

 

Viimeksi muokattu 20.06.2023