Servicenätutredningens hörandet av kommuninvånare och personal har slutförts

 

Servicenätutredningen och -planen granskar alla tjänster inom utbildning och småbarnspedagogik samt kultur- och fritidstjänster som hör under bildningsutskottet.

I september anordnade kommunen två möten för kommuninvånarna och i november motsvarande möten för personalen, där de hade möjlighet att kommentera och bli hörda. Syftet med webbenkäten var att ge möjlighet för kommuninvånare och personal som inte kunde delta i dessa möten att komma med kommentarer.

Både de tankar som lämnats in via enkäten och de kommentarer och synpunkter som personal och invånarna lämnade under invånarmötena har sammanställts för kännedom till beslutsfattarna för fortsatt behandling av rapporten. Beredningen av utredningen slutförs och den lämnas för behandling till förtroendeorganen. Utredningen offentliggörs i samband med förtroendeorganens behandling.

Länkar:

Webbplats för servicenätutredningen och -planen på sibbo.fi

 

Senast uppdaterad 07.11.2023