Palveluverkkoselvityksen kuntalais- ja henkilöstökuulemiset ovat päättyneet

 

Palveluverkkoselvityksessä ja -suunnitelmassa käydään läpi kaikki sivistysvaliokunnan alaiset koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.

Kunta järjesti aiemmin, syyskuussa kaksi kommentointi- ja kuulemistilaisuutta kuntalaisille ja marraskuussa vastaavat kuulemiset henkilökunnalle. Verkkokyselyn tarkoituksena oli mahdollistaa myös niille kuntalaisille kommentoiminen, jotka eivät päässeet osallistumaan näihin tilaisuuksiin.

Sekä kyselyssä jätetyt ajatukset että kuntalaisten ja henkilökunnan kuulemistilaisuuksissa antamat kommentit ja näkemykset kootaan tiedoksi päättäjille selvityksen jatkokäsittelyä varten. Selvitys valmistellaan loppuun ja se etenee luottamuselinten käsiteltäväksi. Selvitys tulee julkiseksi luottamuselinkäsittelyn yhteydessä.

Linkit:

Palveluverkkoselvityksen ja -suunnitelman verkkosivu sipoo.fi:ssä

 

Viimeksi muokattu 07.11.2023