Behöver du verksamhetsutrymme för hösten 2022 och våren 2023? Nu kan man ansöka om användningsturer i Nickby ungdomsgård och ungdomsutrymmet Pleissi

Föreningar, företag, privatpersoner m.fl. kan ansöka om ordinarie användningsturer i Sibbo kommuns ungdomsutrymmen.
Ansökningstiden för ordinarie turer är 20.5. – 1.7.2022.
För de tider som beviljas uppbärs en hyra enligt de av fritidssektionen fastställda priserna.
Turer ansöks via Timmi-programmet under adressen: Samlingslokaler – Sibbo – Sipoo

Senast uppdaterad 19.05.2022