Arbetet med att bygga den första delen av Nickby centralpark inleds

 

Delen Mångfald som byggs i det första skedet av Nickby centralpark är ett av de fyra parkalternativ som fick de flesta rösterna vid omröstningen våren 2020. Omröstningen genomfördes med hjälp av deltagande budgetering och invånarna hade en möjlighet att påverka och delta i översiktsplaneringen av centralparken. Park- och byggplanerna för delen Mångfald som har utarbetats utifrån översiktsplaneringen godkändes vid tekniska utskottets möte 22.6.2021.

De andra delarna av Nickby centralpark heter Blomsterparken, Vackra planteringar och Biblioteksparken och de kommer att byggas i ett senare skede i enlighet med översiktsplaneringen. Du kan läsa mera om parkplanerna för byggandet av delen Mångfald på webbplatsen Sibbo bygger och utvecklar bakom denna länk.

 

Senast uppdaterad 27.09.2021