Ansökningstiderna för Sibbo kommuns sommarjobb och sommarjobbssedlar kör igång

Ansökningar till kommunens sommarjobb ska lämnas in elektroniskt via Kuntarekry. Anställda vid Navigatorn i Sibbo hjälper med ansökningsprocessen. Om du har frågor om sommarjobben eller hur man ansöker om dem, vänligen kontakta Navigatorn i Sibbo per telefon på numret 050 331 4265. Navigatorn fungerar som en Helpdesk under ansökningstiden och även under hela den tid den unga är sommaranställd hos kommunen. Därtill ordnar Navigatorn och det uppsökande ungdomsarbetet gemensamma infotillställningar om sommarjobb för de unga 8.2 (Söderkulla, S-market 2. våning) och 15.2 (Nickby, Artturi).

Företag kan anställa unga med hjälp av sommarjobbssedlar

Sibbo kommun erbjuder företag och föreningar som är verksamma i kommunen en möjlighet att ansöka om sommarjobbssedlar som används för att anställa de unga. Med hjälp av sommarjobbssedeln kan man anställa en ung person mellan 15 och 19 år för minst två veckor. Beloppet på en sommajobbssedel som beviljas arbetsgivaren är 300 euro.

Företag och föreningar kan ansöka om sommarjobbssedlar via kommunens webbtjänst Mina tjänster (Mina tjänster -> Arbete) senast 18.3.2024 kl. 15. Sedlarna delas ut under vecka 12 mellan dem som lämnat in sin ansökan.

Den unga ska själv ansöka om en arbetsplats direkt bland de företagare som har beviljats sommarjobbssedlar. En förteckning över företag och föreningar som erbjuder sommarjobb publiceras på sibbo.fi på den här sidan efter att sedlarna har delats ut.

Länkar:

Sibbo kommun i Kuntarekry
Information om sommarjobb och sommarjobbssedlar på sibbo.fi

 

Senast uppdaterad 07.02.2024