Ännu inte dags att lätta på säkerhetsavstånd, handhygien eller användning av munskydd i Sibbo

– Låt oss njuta av sommaren men på ett säkert sätt. Sommaren erbjuder ypperliga tillfällen att träffa nära och kära utomhus med beaktande av säkerhetsavstånden. Antalet smittfall i Sibbo under de senaste dagarna visar att epidemiläget fortfarande kan försämras. Man ska fortsättningsvis undvika nära kontakter, påpekar kommundirektör Mikael Grannas.

Också de som har blivit vaccinerade ska hålla avstånd, iaktta god handhygien och använda munskydd i offentliga inomhuslokaler ända tills vi har uppnått en tillförlitlig flockimmunitet via vaccinationerna och antalet smittfall är nästan obefintligt i hela landet.

– Vi har även i Finland kunnat konstatera att inte ens två vaccinationsdoser skyddar helt mot vissa coronavirusvarianter. En person som har blivit vaccinerad är skyddad mot en allvarlig coronavirussjukdom men inte ens vaccinationen kan helt eliminera risken att bli smittad. Därför är det viktigt att vidta försiktighetsåtgärder när man träffar ovaccinerade personer och skydda dem mot en eventuell smitta, säger Grannas.

Sibbo kommuns ledningsgrupp för undantagsförhållanden har konstaterat att det inte just nu är möjligt att göra betydande nya lättnader i restriktionerna i Sibbo, på grund av epidemiläget i början av juni. Den enda ändringen i de rådande restriktionerna är att självbetjäningsbiblioteket i Söderkulla öppnar tisdagen den 15 juni. Vi följer med situationen och lättar gradvis på restriktionerna i den mån epidemiläget tillåter det.

Länkar:

Sibbo.fi: Rekommendationer och begränsningar som i nuläget gäller i Sibbo kommun
THL: Efter coronavaccinationen

 

Senast uppdaterad 11.06.2021