Ändringsarbetena i Söderkulla gårds coworking-lokaler inleds

Ändringsprojektet innefattar bland annat avskiljande av lokalerna för tyst arbete och fri diskussion. Coworking-lokalernas storlek minskas något och funktionerna förtydligas. Dessutom skapas ett nytt mötesrum för kommuninvånare, föreningar och företag.

På grund av ändringsprojektet och de renoveringar som utförs i gården har coworking-lokalerna undantagsvis sommarstängt en längre tid än vanligt 3.6–1.9.2024. Ingen coworking-lokal är i bruk under sommarstängningen. Därutöver är en del av rummen ur bruk på grund av ändringsarbeten redan under våren från och med april. Detaljerade uppgifter om lokalernas användning och stängningar på coworking-lokalernas webbsida på kommunens webbplats och de informeras också om på plats.

De renoverade coworking-lokalerna tas i bruk igen från och med 2.9.2024. Renoveringsarbeten i gårdens nedre våning kan dock orsaka buller och andra störningar i lokalerna ända till slutet av året. Toaletterna och köksutrymmen på gårdens första våning genomgår både sanering och lätt renovering.

Länkar:

Coworking-lokalerna på sibbo.fi

Tidigare meddelande om ärendet:Användningen av Söderkulla gårds lokaler blir mångsidigare – Gården får möteslokaler och verksamhet för kommuninvånarna (26.10.2023)

 

Senast uppdaterad 15.03.2024