Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelu perustuu luonnonsuojelulakiin (20.12.1996/1096). Sen päätavoitteena on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen. Luonnonsuojelun keskeisiä keinoja ovat luonnonsuojelualueiden ja luonnonmuistomerkkien rauhoittaminen sekä luontotyyppien ja eliölajien suojelu.

Sipoossa on yhteensä 58 luonnonsuojelualuetta, joista 50 sijaitsee mantereella tai sen läheisyydessä vesialueella ja loput saarissa, joihin ei ole tieyhteyttä. Ensimmäinen luonnonsuojelualue on perustettu vuonna 1956, jolloin Molnträsk sai rauhoituspäätöksen. Siitä alkaen luonnonsuojelualueita on perustettu melko tasaiseen tahtiin.

Uudenmaan ELY-keskukset vahvistavat päätöksillään yksityismaille perustettavat luonnonsuojelualueet. Maanomistajan aloitteesta luonnonmuistomerkkien rauhoitushankkeista päättää Sipoon rakennus- ja ympäristövaliokunta.

Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi on vierasperäisten kasvi- ja eläinlajien levittäminen luontoon kiellettyä luonnonsuojelulain nojalla, jos on olemassa vaara että lajeista muodostuu pysyvä kanta. Tietyt lajit aiheuttavat suurta vahinkoa alkuperäisille lajeille, ekosysteemille, maa- ja metsätaloudelle tai saattavat olla haitallisia ihmisen ja eläinten terveydelle.