Miljöövervakningen / Kontaktuppgifter

Kontakta miljöövervakningen

Från midsommar till början av augusti är miljöövervakningens personal på plats begränsat på grund av semesterperioden. Vi önskar att du kontaktar oss via miljöövervakningens gemensamma e-postadress miljo@sibbo.fi då du säkrast får svar på dina frågor även under sommaren.

Sibbo kommun / Miljöövervakningen, Klockarbackavägen 2, PB 7, 04130 Sibbo

Telefontider

Ni får säkrast kontakt med miljöinspektörerna, miljöövervakaren och miljöexperten per telefon på tisdagar, onsdagar och fredagar kl 10-11. Utanför telefontiderna ber vi er kontakta miljöassistenten. I fall att vi inte kan svara i telefonen önskar vi, att ni lämnar ett meddelande i svararen så vi kan kontakta er när vi är lediga. Ni kan också lämna ett ringbud per e-post eller via kommunens Info.

Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Personal och uppgiftsfördelning

Miljöinspektör Adam Vilpponen
+358504796788
adam.vilpponen@sibbo.fi

 • jordbrukets miljöskydd
 • miljötillstånd (djurstall, också anmälningspliktiga) och övervakning
 • rådgivning av glesbygdens avloppsvatten samt avvikelser, anmälan om olägenheter
 • behandling av ansökan om undantag från anslutningsplikten till vattentjänstverkets vatten- och/eller avloppsnät
 • dikesärenden (dikning, diktvister od.)
 • grund- och ytvattenskydd

Miljöinspektör Janette Baarman
+358401849227
janette.baarman@sibbo.fi

 • registrering och övervakning av anläggningar (distributionsstationer, VOC)
 • miljötillstånd (industri) och övervakning
 • återvinning av avfall i jordbyggnadsarbete

 

Miljöinspektör Melissa Vanhala (Anu Juvonen borta till slutet av 2024)
+358505487596
melissa.vanhala@sibbo.fi

 • miljötillstånd (krossning, motorsport) och övervakning
 • marktäktstillstånd och övervakning
 • registrering och övervakning av anläggningar (värmeanläggningar och asfaltstationer)
 • bullerbekämpning (t.ex. bulleranmälningar, anmälningar om olägenhet)
 • terrängtrafiklag
 • sjötrafiklag

Miljöexpert Jessika Karvinen
+358505909984
jessika.karvinen@sibbo.fi

 • naturskydd
 • rådgivining om invasiva arter
 • fridlysning av naturminnesmärken
 • utlåtanden i ärenden gällande planläggning och MKB-projekt (miljökonsekvensbedömningsförfarandet)
 • miljöuppfostran
 • hållbar utveckling

 

Miljöövervakare Natalia Heikkilä
+358404811541
natalia.heikkila@sibbo.fi

 • övervakning av den byggda miljön
 • tillsyn enligt avfalllagen (t.ex. nedskräpning)
 • tillsyn enligt miljöskyddslagen (anmälan om miljöolägenhet, nedskräpning)
 • registrering och övervakning av miljöskyddslagen för sjöfart
 • undantag från miljöskyddsföreskrifter för att lämna en oljecistern i marken

Miljöassistent Nina Väisänen
+358401396504
nina.vaisanen@sipoo.fi

 • jour utanför telefontiderna

Miljötillsynschef Christel Kyttälä
+358505487595
christel.kyttala@sibbo.fi

 • chef för miljöövervakningsenheten
 • planering, utvecklings- och strategiarbete
 • föredragande i byggnads- och miljöutskottet