TM1 Detaljplan för Trä-Tallmo, utkastet framlagt

 

Detaljplaneringen av Trä-Tallmo (plan TM1) som ingår i kommunens planläggningsprogram inleds. Planeringsområdet ligger norr om Tallmo centrum, ca 8 km från Nickby mot nordväst. Syftet med planarbetet är att göra det möjligt att bebygga området i enlighet med principerna för en traditionell by. Detaljplanen ska göra det möjligt att flytta gamla timmerhus till området eller bygga nya hus i allmogestil. I anslutning till planarbetet undersöks också möjligheterna att smidigt kombinera arbete och boende på ett nytt sätt. Tillsammans med planområdet för Tallmobågen inleder planen utvecklingen av stationsnejden i Tallmo.

Utkastet till detaljplan är framlagt i enlighet med MarkByggL 62 § och MarkByggF 30 § under tiden 2.12.2021–7.1.2022 vid kundbetjäningen SibboInfo Nickby (Norra Skolvägen 2) under Infons öppettider. Man kan också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats www.sipoo.fi > Planläggning och utveckling > Anhängiga detaljplaner > TM 1 Trä-Tallmo.

Eventuella åsikter om utkastet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 7.1.2022, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Invånarmöte i beredningsskedet 2.12.2021

Utvecklings- och planläggningscentralen i Sibbo kommun ordnar ett invånarmöte på brandstationen i Tallmo (Talmukka) torsdag 2.12.2021 kl. 16–19. Tillställningen ordnas enligt non stop-principen, och du kan titta in när det passar dig.

Vid tillställningen presenteras materialet till planutkastet för Trä-Tallmo och även principerna för tomtöverlåtelse gås igenom. Under tillställningen är det möjligt att föra mångsidiga diskussioner om planeringen av områdets markanvändning och tomtfrågor med kommunens experter. På plats finns också representanter för planeringskonsulten för Trä-Tallmo och stiftelsen Talonpoikaiskulttuurisäätiö. Välkommen med!

Obs! Tillställningen ordnas i enlighet med de nya coronarestriktioner som träder i kraft den 25 november. Under besöket ska man använda munskydd, hålla avstånd och iaktta god handhygien. Tilläggsuppgifter ger planläggare Jenny Hölttä tfn. 046 921 4938, samt planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957, e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

 

Markanvändningssektionen

Sibbo 25.11.2021

 

Senast uppdaterad 24.11.2021