Schaktning, Granitvägen15, Beslut angående verksamhet som tillfälligt orsakar buller – Sievi Hyvinvointitilat Oy

 

Med stöd av byggnads- och miljöutskottets delegeringsbeslut av beslutanderätt 16.6.2022 (88 §) har tf. miljötillsynschefen avslagit Bengt Robert Rossanders anmälan.

Tf.miljötillsynschefens beslut 4.8.2022  § 11 finns jämte därtill hörande besvärsanvisning framlagda till allmänt påseende elektroniskt på adressen www. julkipano.fi samt som pdf 5.8.-12.9.2022.

Besvärstiden utgår 12.9.2022.

Tilläggsinformation ges av Anu Juvonen p. 050 548 7596

Miljöövervakning

Sibbo den 5.8.2022

 

Senast uppdaterad 05.09.2022