RA8 Ändring av stranddetaljplan för Krokholmen II anhängig

 

Området som ska detaljplaneras ligger i södra delen av Löpare i Sibbo skärgård. Områdets totala areal är ca 7 ha. Planeringsområdet är i sin helhet privatägt. Det omfattar fastigheten 753-418-0001-0233. Syftet med ändringen av stranddetaljplanen är att anvisa en byggplats i enlighet med tidigare fastställd stamfastighetsdimensionering.

Planutkastet jämte beredningsmaterialet är i enlighet med 62 § i markanvändnings- och bygglagen och 30 § i markanvändnings- och byggförordningen offentligt framlagda under tiden 15.12.2022–20.1.2023 vid kundbetjäningen Sibbo-Info i Nickby (Norra Skolvägen 2) och i Söderkulla (Amiralsvägen 2) under Infons öppettider och på kommunens webbplats www.sibbo.fi > Planläggning och utveckling > Detaljplanering > Anhängiga stranddetaljplaner > RA8 Stranddetaljplaneändring II för Krokholmen.

Eventuella åsikter om innehållet i beredningsmaterialet ska lämnas in skriftligen senast 20.1.2023 till adressen Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-postmeddelandet med planens namn. Mer information ges av planläggningschef Jarkko Lyytinen tfn 050 409 3957 och planläggare Niina Tiittanen tfn 040 541 7596, e-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Utvecklings- och planläggningscentralen

Sibbo 15.12.2022

 

Senast uppdaterad 14.12.2022