RA8 Krokholmen II ranta-asemakaavan muutos vireille

 

Asemakaavoitettava alue sijaitsee Sipoon saaristossa, Löparö-saaren eteläosassa. Alueen kokonaispinta-ala on noin 7 ha. Suunnittelualue on kokonaan yksityisessä omistuksessa. Alue käsittää kiinteistön 753-418-0001-0233. Ranta-asemakaavan muutoksella on tarkoitus osoittaa aiemmin laaditun kantatilamitoituksen mukaisesti yksi rakennuspaikka.

Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen on maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja -asetuksen 30 § mukaisesti nähtävillä 15.12.2022 – 20.1.2023 Sipoo-Infon toimipisteissä Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) ja Söderkullassa (Amiraalintie 2) niiden aukioloaikoina ja kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi > Kaavoitus ja kehittäminen > Asemakaavoitus > Vireillä olevat ranta-asemakaavat > RA8 Krokholmen ranta-asemakaavan muutos II.

Mahdolliset mielipiteet valmisteluaineiston sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 20.1.2023 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi. Lisätietoja antavat kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen puh. 050 409 3957 sekä kaavoittaja Niina Tiittanen puh. 040 541 7596, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

Kehitys- ja kaavoituskeskus

Sipoossa 15.12.2022

 

Viimeksi muokattu 14.12.2022