Offentlig delgivning – Gardesjägarregementet

 

Gardesjägarregemente har 17.12.2021 med stöd av 14 § (22.12.2009/1617) i lagen om försvarsmakten (551/2007) fattat beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet 14.-17.2 och 21.-24.2.2022.

Beslutet berör vissa övningsområden i Sibbo.

Beslutet finns att ses vid Sibbo Info Norra Skolvägen 2, Nickby och i Gardesjägarregementets kommendantsbyrå i Sandhamn, Helsingfors.

Mer information om beslutet, kontakta kapten Jukka Saarela 0299 800.

Beslutet hålls synligt i 30 dagar från tillkännagivandet, som anses ha ägt rum från den sjunde dagen efter att detta beslut publicerats på myndighetens webbsida.

Gardesjägarregementet 17.12.2021.

Senast uppdaterad 28.12.2021