Päätöksen yleistiedoksianto – Kaartin jääkärirykmentti

Kaartin jääkärirykmentin asiakirjan MR25376

Kaartin jääkärirykmentti on tehnyt 17.12.2021 puolustusvoimista annetun lain 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan 14.-17.2 ja 21.-24.2.2022.

Päätös koskee Sipoon kunnan alueella olevaa harjoituskäyttöön tarvittavaa aluetta. Päätös on nähtävillä Sipoo Infossa,  Pohjoinen Koulutie 2, Nikkilä sekä Kaartin jääkärirykmentin komendantin toimistossa Helsingin Santahaminassa.

Lisätietoja päätöksestä antaa kapteeni Jukka Saarela 0299 800. Päätöstä pidetään nähtävillä 30 päivän ajan tiedoksisaamisesta, jonka katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.

Kaartin jääkärirykmentissä 17.12.2021.

 

Viimeksi muokattu 28.12.2021